Sukuseuran toiminnan yleisilme toimikaudella 2019-2023

Elokuulla 2019 alkanut toimikausi sai heti vuoden 2020 vaihteen jälkeen riesakseen globaalin Covid-19 pandemian, joka on vuoden 2022 helmikuun loppuun saakka rajoittanut ihmisten joukkokokoontumisia rankoin rajoituksin. Tästä syystä ei seura ole voinut järjestää yhteisiä tapaamisia edes kuolleiden sukulaisten muistamiseksi.

Seuran aktiivisten jäsenten joukko on myös harventunut kuolemien ja ikääntymisten myötä eikä nuorempi ikäpolvi ole lämmennyt sukuseuratoimintaa kohtaan. Jäsenlukumäärä on jähmettynyt 50 yksilön kieppeille, mutta ei jäsenhankintaankaan ole merkittävästi panostettu miltään taholta.

Sukuseuran toiminta nojaa kahteen kulmakiveen: Kotisivusto ja Sukupuu. Näistä ensimmäinen on kanava yksilön ja sukuseuran yhteydenpitoa varten ja toinen on tietovarasto, jossa sukulaisuus-tiedot talletetaan. Tietovaraston käyttämistä säätelee tietosuojalaki ja siksi sitä ei jaeta julkisesti internetyhteyden läpi, vaan se säilytetään sukuseuran tietoturvallisessa laitteessa seuran tiloissa.

Tässä yhteydessä on kuitenkin aihetta, olematta pessimisti, todeta historiallinen tosiasia: Keskiverto suvun jäsen on melkein poikkeuksetta täysin saamaton ilmoittamaan omissa tiedoissa tapahtuvista elämän muutoksista sukupuun tietovaraston hoitajalle.

Sukuseuran hallituksen toiminta

Erkki Paason vuonna 2012 kirjoittamasta historiikista ”ELLILÄN SUKUSEURA 1963-2013” on paikallaan kerrata toteamus: ”Puheenjohtaja ei yksin pysty seuran asioita hoitamaan eikä viemään eteenpäin, ellei seuralla ole asiansa osaava ja asemansa tietävä sihteeri. Luonnollista on, että hallitukseen valitut jäsenet toimivat muulloinkin kuin puheenjohtajan koolle kutsumassa yleisessä kokouksessa. Yhdistyksen menestys riippuu myös tavallisten rivijäsenten aktiivisuudesta.
Heidän tulee ”piiskata” vetovastuussa olevia toimimaan.

Toimikausikokouksessa nro 14, 3-4.8.2019 valitun sukuseuran hallituksen toiminta alkoi takkuisesti, koska järjestäytymiskokouksessa oli läsnä vain viisi kahdeksasta hallituksen jäsenestä. Järjestäytymiskokouksessahan valitaan hallituksen toimihenkilöistä: varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja. Viime mainittua ei saatu valituksi lainkaan, sihteeri ja varapuheenjohtaja vaivoin.
Vuoden 2019 lopussa saatiin rahastonhoitaja valituksi ja vuoden 2020 lopuksi sihteeri vaihtui.
Tämäkin sihteeri sanoutui irti toimestaan kesällä 2021 eikä korvaavaa ole sen jälkeen valittu.

Kompuroivasta alkutaipaleesta huolimatta hallituksen toimintaa on pystytty voimakkaasti digitalisoimaan kotisivuston palvelutarjonnan kautta ja ottamalla käyttöön hallituksen etäkokoukset (Skype).
Toisaalta sukuseuran jäsenten keskinäistä ja hallituksen kanssa kommunikointia tukee WhatsApp ryhmä ”Ellilän sukuseura”, johon seuran jäsenet niin halutessaan voivat liittyä.

Kotisivusto www.ellilansuku.fi

Kotisivuston avulla suvun jäsen voi ylläpitää oman sukupuuoksansa tietoja ja saada sukupuusta tietoja omaan käyttöönsä. Sukupuun tietojen ylläpito ei edellytä sukuseuran jäsenyyttä, mutta sukupuusta tietojen saanti sen sijaan vaatii seuran jäsenyyden voimassaolon.
Sukutuotteiden ostaminen on kuitenkin mahdollista vain seuran jäsenille.

Print Friendly, PDF & Email