På bilden är Adolf Laurinpoika Elliläs, född 1851, släktträd förfäder hämtade från Sukujutut systemet. Denna bild visar hans make, förfäder och omedelbara ättlingar samtidigt.

Jämfört med den släktforskning som slutfördes 1963 ger bilden av Sukujutut -systemet en mycket tydlig bild av Adolf Elliläs familjemiljö.

Aktuella frågor

Enligt släktforskningsartiklar har stadierna i familjen grenar av familjen Ellilä belysts fram till slutet av 1500 -talet. Vid grundandet av Family Society 1963 publicerades den första pappersfamiljeboken, som genom åren har kompletterats med flera pappersföljare.

2008 började registreringen av pappers släktforskningsdata i Sukujutut informationssystem.
Tillägget av denna information har fortsatt av nuvarande generationer med publiceringen i år (2021) av den första digitala släktforskningen som innehåller information om grenarna hittills.
Familjeboken kompletteras naturligtvis ständigt när familjemedlemmar rapporterar förändringar i deras närståendes liv.

Till vänster ett utdrag från stamtavlan (Adolf Ellilä) och till höger släktträdet till hans barn och förfäder.

Ote sukukirjasta Adolf Ellilän kohdalta
Adolf Ellilän sukupuu

Nu är det en bra tid för människor som är intresserade av sina familjerötter att gå med i familjesamhället.

Fördelen med att gå med är att den nya medlemmen får en elektronisk uppdaterad stamtavla och deras förfäders släktträd >strong>till sin e-postadress efter att ha betalat medlemsavgiften för den aktuella terminen (€ 20).
Dessutom kan en person gå med i Ellilän Sukuseura WhatsApp -gruppen om han vill.

I enlighet med familjeföreningens regler godkänner föreningens styrelse medlemskapet på begäran av personen.
Förutom formuläret nedan är det naturligtvis möjligt att ansöka om medlemskap i föreningen i fri form antingen via e-post (sihteeri@ellilansuku.fi) eller per brev till postadressen i kontaktinformationen.

Filer som ska laddas ner till användarens enhet

Ladda först ned hjälpen till din enhet innan du laddar ner andra formulär

Tryck på knappen Ladda ner nu för att ladda ner pdf -hjälpen till din enhet.
Du kan sedan följa instruktionerna för att ladda ner andra formulär.

Ladda ner det ifyllda provformuläret för att bekanta dig med innehållet i formuläret

Klicka på knappen Ladda ner nu för att ladda ner exempelformuläret (pdf) till din enhet.
Exemplet gör det enklare för dig att fylla i formuläret.

Ladda ner Familje Föreningens Medlemskap formuläret för att fylla i det på din enhet

Tryck på knappen Ladda ner nu för att ladda ner formulärmallen (pdf) till din enhet.
Formuläret fylls i med Acrobat Reader utanför webbplatsen.

Handläggning av medlemsansökan

Vid behandling av en medlemsansökan måste klubbtjänstemannen hitta medlemssökanden i databasen Sukujutut baserat på den personliga informationen som tillhandahålls. Om detta inte är möjligt kommer behandlingen av ansökan att avbrytas och klubbtjänstemannen kommer att be den sökande att lämna sina personliga uppgifter och referensuppgifter först på Släktträd Information -formuläret innan medlemskapsansökan kan behandlas för att säkerställa familjetillhörighet.

När grunderna för medlemskap (familjeföreningens regler) har förtydligats så småningom kan medlemskapet bekräftas och en bekräftelse på godkännande av medlemskapet skickas till sökanden i form av utskriften nedan.

Personlig uppgifter

Medlemskapstjänster för klubbens medlemmar

För att kunna använda Medlemstjänsten måste ovanstående information lagras av Medlemmen för framtida bruk.

Familjeföreningens familjetjänster består av produkter tillgängliga från två källor: utskrifter från släktträdet och familjeprodukter som säljs från familjens produktlager.
Om tjänsteförfrågan avser ett släktträd kommer klubbens tjänsteman att skriva ut de önskade rapporterna och skicka dem till e-postadressen elektroniskt (fri leverans) eller till gatuadressen som uppges per post med postfaktura (betald leverans). Det bör noteras att en leveransadress som avviker från registeruppgifterna inte kan lämnas i samband med en serviceförfrågan.
Om kontaktuppgifterna har ändrats från uppgifterna i Personuppgifterna måste de uppdateras med hjälp av formuläret Familjeföreningsmedlemskap (se nedan).

Avgång från klubben

När en medlem lämnar klubben måste medlemskapet i familjeföreningen på formuläret innehålla det personliga nummer som mottogs vid godkännandefasen utöver den vanliga personliga informationen, så att klubbtjänstemannen kan bekräfta medlemskapet. Som med att acceptera ett medlemskap, kommer en person att få ett gratis bekräftelsemeddelande när han / hon slutar med medlemskapet.

Uppsägning från klubbmedlemskap

Samma Familje Medlemskap formulär används också för att fyllas i av en klubbkontor när en medlem utvisas från klubben. För ytterligare information ska den avskedade ledamoten informeras om orsaken till uppsägningen.

Observera förutsättningen för medlemsservice

För hedersmedlemmar i familjeföreningen är medlemstjänster gratis, förutom porto.
Genomförande av varje medlemsförfrågan från andra medlemmar kräver att den sökande är en aktiv medlem i familjeföreningen och att medlemsavgiften (20 €) har betalats till familjeföreningens bankkonto för den aktuella löptiden.

Medlemstjänster presenteras i en separat artikel.

Personliga uppgifter om nuvarande medlemmar

Befintliga medlemmar som inte har en giltig e-postadress eller gatuadress i Sukujutut registret kan rapportera saknad adressinformation med hjälp av information om gatan och e-postadressen i formuläret Familjemedlemskap i den PERSON delen med uppdatering av kontaktuppgifter. Bekräftelse av personlig adressinformation skickas kostnadsfritt till antingen e -post eller gatuadress.

Ett annat sätt att ange adresser är att skicka dem via e-post (sihteeri@ellilansuku.fi) eller per brev till postadressen i kontaktinformationen.
Det är viktigt att informationen som visas i figuren nedan tillhandahålls.

Print Friendly, PDF & Email