Allmän översikt över familjeföreningens verksamhet mandatperioden 2019-2023

Mandatperioden, som började i augusti 2019, plågades av den globala Covid-19-pandemin direkt efter årsskiftet 2020, som fram till slutet av februari 2022 kraftigt har begränsat folks demonstrationer. Av den anledningen har klubben inte kunnat hålla gemensamma möten ens för att hedra de avlidna anhöriga.

Antalet aktiva medlemmar i samhället har också minskat på grund av dödsfall och åldrande, och den yngre generationen har inte värmt upp för familjeaktiviteter. Medlemsantalet har stelnat för 50 individer, men ingen betydande investering har gjorts av något parti.

Släktföreningens verksamhet bygger på två hörnstenar: hemsidan och släktträdet. Den första är en kanal för kommunikation mellan individen och familjeföreningen och den andra är ett datalager där släktskapsinformation lagras. Användningen av datalagret regleras av dataskyddslagen och därför delas den inte offentligt via internetuppkopplingen utan lagras på familjeföreningens informationssäkerhetsenhet i klubbens lokaler.

Men i detta sammanhang, utan att vara pessimistisk, finns det ett historiskt faktum: Den genomsnittliga familjemedlemmen är nästan undantagslöst helt oförmögen att meddela vårdnadshavaren av släktträdet om några förändringar i livet i sina egna register.

Verksamhet i släktföreningens styrelse

Det är värt att upprepa påståendet om historien ”ELLILÄ SLÄKTFÖRENINGEN 1963-2013” skrivet av Erkki Paaso 2012: ”Presidenten ensam kommer inte att kunna ta hand om klubbens angelägenheter eller ta den vidare om inte klubben har en kompetent och kunnig sekreterare. Det är naturligt att de i styrelsen invalda ledamöterna tjänstgör annat än vid möte som sammankallas av ordföranden. Föreningens framgång beror också på aktiviteten hos vanliga linjemedlemmar. De borde ”piska” de ansvariga att agera.

Verksamheten i släktföreningens styrelse som valdes vid mandatperioden nr 14, 3 augusti 2019, började trassliga eftersom endast fem av de åtta ledamöterna i styrelsen var närvarande vid det konstituerande mötet. Det konstituerande mötet väljer ju bland styrelsens anställda: vice ordförande, sekreterare och kassör. Den sistnämnde valdes inte alls, sekreteraren och vice ordföranden med möda.
I slutet av 2019 valdes kassören och i slutet av 2020 hade sekreteraren bytt.
Även denna sekreterare avgick sommaren 2021 och ingen ersättare har valts sedan dess.

Trots den svidande starten har regeringens verksamhet digitaliserats kraftigt genom webbsidans tjänsteutbud och införandet av styrelsemöten på distans (Skype).
Å andra sidan stöds kommunikationen mellan medlemmarna i familjeföreningen och med regeringen av WhatsApp-gruppen ”Ellilän sukuseura”, till vilken medlemmarna i föreningen kan gå med om de vill.

Webbplats www.ellilansuku.fi

Webbplatsen låter en familjemedlem behålla information om sitt eget släktträd och få information om släktträdet för eget bruk. Att upprätthålla information om släktträd kräver inte medlemskap i familjeföreningen, men tillgång till information om släktträd kräver att föreningens medlemskap är giltigt.
Köp av familjeprodukter är dock endast möjligt för medlemmar i klubben.

Print Friendly, PDF & Email