Mandatperiod möte nr 8, 8 juli 1995 Kuivaniemi

Den här artikeln diskuterar loppet av det åttonde terminsmötet.

Om föregående mandatperiod var tyst så var det också åttonde mandatperioden. Inget protokoll kan hittas från den nya styrelsens konstituerande möte, men ärenden fortsatte att hanteras av de krafter som valdes av det sjunde mandatmötet. Den i Alta valda släktföreningens styrelse höll den 30 juli 1994 det första mötet i Pekka Elliläs sommarresidens i Suvanto-Ellilä. En organisationskommitté valdes för att förbereda nästa mandatperiod, till vilken Antti Ellilä, Pekka Paaso och Ritva Koskela utsågs.

Om familjeföreningens verksamhet var tyst, väckte de enskilda medlemmarnas verksamhet termen till liv. Sommaren 1992 informerades ordförande Pekka Ellilä på sin arbetsplats av inspektionsfartyget Letto om att från Amerika familjemedlemmar som nu befann sig i Uleåborg hade anlänt för besöket. Som kapten på fartyget kunde han ordna saker så att han kunde hälsa och guida gäster på familjens vägar.

På bilden till vänster. Sekreterare i familjeföreningen Pekka Paaso, Marja-Liisa Rintakoski, chef för familjeföreningen Pekka Ellilä, Kathie Mooney, Carol Naftzger, nuvarande värdinna i huset Aino Paaso och Hannu Paaso.
Foto: Erkki Paaso, vars små kusiner är Kathie och Carol. De amerikanska damernas pappa är Chester Knutila.
Ladugården i bakgrunden har varit moster till de amerikanska damerna Emmi Paaso, född Ellilä, den första lägenheten när hon och hennes man Eino Paaso har kommit att bo i Mikkolas hus omkring 1910.

Terminsmötet hölls på Kuivaniemi grundskola den 8 juli 1995. Inkommande kaffe serverades med brödost. Efter att församlingen flyttat in i balsalen sjöngs först Finlands, Sveriges, Norges och USA:s nationalsånger. Sångerna ackompanjerades av Riitta Paaso, medlem av familjeföreningen, på piano.

I början av sitt öppningstal hälsade släktföreningens chef Pekka Ellilä Mari Aatentytär Elliläs ättlingar från Amerika välkommen och påminde dem om familjens uppdrag på följande sätt: ”Enligt den andra artikeln familjestadier och vårda gamla lokala såväl som familjetraditioner och insamling av genetisk information. Låt oss idag välja en ledare och en regering som kan uppfylla det ansvar som överlämnats till oss av grundarna av vår familjeförening.” På öppnarens uppmaning hölls en tyst minut för att hedra de familjemedlemmar som hade gått bort genom döden. I slutet av invigningen bad han mötet att välja en ny handledare för nästa mandatperiod. Efter omröstningen på mötet förverkligades inte denna önskan. Det viskades bland folkmassan: Vem ska hantera det om Pekka går?

Gloria Janson gav en hälsning från amerikanska släktingar. Hon presenterade partiet som kom därifrån: Cindy Mallory, Carol Naftzger, Kathie Mooney och Jeannine Janson.

Förmodligen första mandatmötet i släktföreningen, där förtroendemännen röstades fram för nästa mandatperiod. Det räckte inte med att handledaren blev vald genom omröstning. Det röstades också om styrelseledamöter. Omröstningen gjordes genom handuppräckning. De sex med flest röster valdes till ordinarie ledamöter och de tre följande till suppleanter. Det fanns inga fler kandidater. Medlemsavgiften bibehölls till tidigare 25 mark, även om en höjning med 10 mark erbjöds. Tidigare praxis att inte ta ut någon abonnemangsavgift bibehölls. Innan mötet avslutades presenterade sekreteraren programmet för resten av dagen.

Efter mötet genomfördes en rundtur i Vatunki. Under resan berättade klubbens sekreterare, Pekka Paaso, Vatunkis historia och presenterar mycket flitigt. Han kompletterades av Antti Ellilä, ledamot av styrelsen, som bosatt vid havet.

Pekka sa t.ex. följande: Vatunki har varit en fiskebas och fiskeplats i århundraden. Under denna resa fanns ytterligare två fiskarkojor på udden. Under Krimkriget 1854 slog Kuivaniemis invånare tillbaka det engelska försöket att gå iland från Vatunkis klippor. Detta monument har rests för att fira slaget och byggdes av Pekkas farfar Hannes Paaso.

På kvällen var det brukligt att på Karinnokka brändes bål. Där bjöd familjeklubben på korv och läsk. Kvällen ägnades åt att umgås och sjunga tillsammans, ledd av Eeva Paaso och hennes partners.

Andra dagen började med nedläggning av kransar vid hjältarnas gravar och gudstjänst i kyrkan. Klockan 12:00 samlades i mellanstadiets matsal för lunch. Styrelsemötet före måltiden innehöll mer organisation. Rainer Ellilä valdes som kontaktperson för Sverige. Under denna mandatperiod gjordes ett vykort med anknytning till Elliläs släkt, ”Hälsningar från släktens rötter”, vars huvudförfattare var Pekka Ellilä.

I diskussionerna mellan styrelsens ledamöter och släktforskaren Antti Ellilä hade man länge hoppats att datorn skulle ansluta sig till släktsällskapets verksamhet, särskilt förvaltningen av medlemsregistret.
På mötets andra dag besökte några familjemedlemmar Kuivaniemi hembygdsmuseum, som var öppet kl. 13.00-15.00. Av särskilt intresse var samlingen av 30 trämärken från Kuivaniemi.

Print Friendly, PDF & Email