Mandatperiod möte nr 5, 24 juni 1983 Kuivaniemi

Den här artikeln diskuterar loppet av det femte terminsmötet.

Ellilä familjeförenings femte terminsmöte, som också var klubbens 20-årsmöte, hölls i Kuivaniemi kommunala grundskolas gymnasieskolas balsal. Släktföreningens chef Pekka Ellilä påminde i sitt öppningstal om samtalet mellan Walfrid och Helli Ellilä, som lett släktföreningens bildande, med en okänd lappman. Han nämnde vidare vikten av familjeaktiviteter: ”… Jag är säker på att de av oss som har kunnat och vilja komma till vårt möte återigen kommer att uppleva den förenande atmosfären under dessa dagar då vi kommer att kunna arbeta för våra fäder och hemländer. från och med nu.” Pekka tackade personerna som arbetat för mötesdagarna. Erkki Paaso presenterade sin 20-åriga historia för publiken.

Som en kopia, särskilt för fotografier, var det inte en särskilt framgångsrik produkt jämfört med moderna datorprodukter. Mötesdagarna gick enligt traditionen. Nyheten var stövelkastningstävlingen. Från Kalottimajat och kommunens stugby reserverades stugor för konferensgäster längre bort. Det var 130 deltagare.

Mötet leddes av Erkki Paaso och sekreterare var Jaakko Ellilä. Kuivaniemi kommun och församling och Hembygdsföreningen kom med hälsningar till den festliga organisationen. Leiv Ellila höll en hälsning till släktingar som bor i Norge. Styrelsen byggde om vid sidan om eftersom så många med rätta bett om att inte klaga längre. Särskilt Toivo Elliläs avgång orsakade en betydande lucka i verksamheten i Kuivaniemi. Jaakko Ellilä fortsatte sitt uppdrag som kassör. Deputerade kom alla nya. Det hamrades på bordet med en klubba skänkt av Marja – Liisa Rintakoski veckan före mötet.

Walfrid Ellilä, född 1897, inbjöds att bli föreningens första hedersmedlem redan 1972. På grundval av hans forskningsarbete kunde släktföreningen Ellilä bildas. Eila Niskala och Toivo Ellilä var inbjudna som hedersmedlemmar vid detta möte. Styrelsen valde vid sitt konstituerande möte Jaakko Ellilä till sekreterare och Erkki Paaso till vice ordförande. Ritva Koskela valdes till kassör och Antti Ellilä och Jaakko Ellilä talade som klubbens talespersoner. Styrelsen noterade att följande personer har utsetts som kontaktpersoner: John Ellila i Nordnorge, Leiv Ellila i Sydnorge, Wayne Knutila i USA och Lempi Lampi.

Print Friendly, PDF & Email