Mandatperiod möte nr 3, 12 juli 1975 Kuivaniemi

Den här artikeln diskuterar loppet av det tredje terminsmötet.

Vid utgången av tredje mandatperioden var Esko Autio ordförande och Pekka Ellilä sekreterare vid familjemötet den 12 juli 1975. Vid mötet deltog 105 familjemedlemmar. Släktföreningen fick en vimpel av Arto Lamminmäki, borgmästare i Kuivaniemi kommun, som tack för det stora arbete som medlemmarna i Ellilä släktförening har gjort för Kuivaniemi kommun. Erkki Kiuttu, en medlem av vår familj, erbjöd rök sik till alla inblandade vid bålelden.

För att hedra tidigare generationer har familjeföreningen fäst en plakett på Tiironkari. Till en plats där familjen Ellilä spridit sig över världen. Själva presentationen för att skapa detta monument gjordes av Olavi Ellilä, som höll ett tal vid bålelden på tredje mandatmötet 1975. Det bör nämnas att han under sina pensionsdagar studerade släktforskning genom att delta i föreläsningar anordnade av Uleåborgs genealogiska förening.

I släktforskningssammanhang samlas mycket material i kunskapen hos de som gör det, vilket inte är nedskrivet. Familjesamhället upplevde den första förlusten av sådana minnesdata när Hannes Paaso sov i sin sista sömn den 6 maj 1970. Sällskapet upplevde ytterligare en lika betydande förlust av minnesdata när Walfdrid Ellilä tog sig bortom evighetens gräns den 18 april 1974.
Trots en begäran från styrelsen lämnade de inte anteckningar till oss om allt de hade lärt sig om stadierna i vår familj under sina utredningar. Det är också värt att nämna Tauno Elliläs avgång den 16 januari 1975. Såvitt han vet fanns det säkert material som samlats just under släktföreningens etableringsskede, som vi till vår fördel skulle vilja använda för att utveckla släktföreningens verksamhet.

Mellan släktträffarna har släktföreningens ledare haft goda kontakter med släktingar som bor i andra länder och även i Finland. Några andra i familjen har gjort detsamma. Leiv Ellila valdes som kontaktperson för anhöriga som bor i Norge för att styrelsen ska kunna följa deras liv och önskemål gentemot företaget. Wayne Knutila, som anlänt till mötet från Amerika, valdes av styrelsen för att utföra dessa uppgifter där.

Print Friendly, PDF & Email