Mandatperiod möte nr 2, 25-26 juni 1971 Kuivaniemi

Den här artikeln diskuterar loppet av mötet för andra terminen.

Det andra terminsmötet, som hölls i grundskolan, leddes av Tauno Ellilä och sekreterare av Aulis Kuusela. Walfrid Ellilä, som gjort familjeklubben etablerad och aktiv, kände att det var dags för honom att hoppa av som direktör och lämna över ansvaret till de yngre livskraftiga medlemmarna.

Tauno Ellilä valdes nu enhälligt till släktföreningens chef. Aulis Kuuselas förslag att bjuda in Walfrid Ellilä som hedersmedlem i släktföreningen antogs, för vilket inga motståndare hittades. Förutom finländare och norrmän hade nu familjemedlemmar bosatta i Förbundsrepubliken Tyskland och USA bjudits in till mötet. Det fanns totalt 109 familjemedlemmar. Bland de hälsningar som presenteras för mötet finns en genomgång av kommunens förflutna och nutid av Kuivaniemis borgmästare Matti Kurkela.

I samband med detta terminsmöte gjordes en bussresa till Veska och Maaninkajärvi monument över Jägerrörelsen. General Väinö Vainio, som befann sig i skärmytslingen av Maaninkajärvi, fick komma och berätta vad som pågick i Maaninkajärvi den 11 december 1916. Av hälsoskäl var han tvungen att säga upp sitt löfte och Simos aktiva ortsbo Reino Salmela introducerade vandrarna i Jägerrörelsens historia i Maaninkajärvi.

På bilden ovan befinner sig deltagarna i släktträffen vid Jägerrörelsens minnesstaty i Maaninkajärvi.

På grund av Tauno Elliläs bortgång var Eila Niskala tvungen att ta över uppdraget som släktföreningens chef under resten av mandatperioden 1971-1975, precis när föreningen förberedde det fjärde släktmötet.

Print Friendly, PDF & Email