Mandatperiod möte nr 10, 5 juli 2003 Kuivaniemi

Den här artikeln diskuterar loppet av det 10:e terminsmötet.

Tionde terminsmötet hölls på Kuivaniemi kommuns grundskola. Det inleddes med att sjunga den finska nationalsången tillsammans. I sitt öppningstal sa Pekka Ellilä, släktföreningens chef, att det på grund av tillfälligheter inte är några deltagare från USA. Han framförde hälsningarna därifrån. Även från Norge var det bara Ingrid Bodin, som framförde en hälsning till alla medlemmar i den norska familjen för terminsmötet.

Pekka Ellilä påpekade att Ellilä Familjeföreningen nu har ett 40-årsmöte och att endast ett fåtal familjeföreningar i Finland når så lång ålder. Innan mötet öppnades sa Pekka: ”Anhöriga. Jag har tjänstgjort som DIN valda handledare nu i två livstids fängelser, 24 år. Välj en ny handledare, för snart kommer det att hända att någon börjar tycka att han är ovärderliga.” Denna begäran hjälpte inte, men tvätten fortsatte i ytterligare fyra år.

Borgmästare Markku Kehus framförde en hälsning från Kuivaniemi kommun med temat ”KUIVANIEMI IDAG”, som styrelsen hade hoppats av sina medlemmar. Slutligen konstaterade han att den livliga verksamheten i familjeföreningen Ellilä är en stor indikation på betydelsen av de egna rötterna för en person.

Mot slutet av förra millenniet har tillgången på vild fisk minskat, men har ersatts av fiskodling. Konferenspubliken fick en rundtur i Vatunk och fiskodlingen framför den, som sker i nätsäckar. Efter besök i fiskuppsamlingshallen fick avelspåsen besök av en båt från den kommunala räddningstjänsten. Fiskodlaren Paavo Kestilä var på plats med en egen båt som också hade intresserade åskådare. Kestilä presenterade hur fisk utfodras i praktiken. Alla vandrare ville inte åka i båtarna och de skulle inte heller ha kunnat ta emot dem. De umgicks i hamnområdet och restaurangen på Pooki. På eftermiddagen besökte vi även hembygdsmuseet.

Bilden ovan visar släktföreningens styrelse och tillsynsman valda vid 40-årsmötet.
Från vänster: Tarja Heikkinen, Pekka Paaso, Kirsi Zühlke, Pekka Ellilä, Mai-Lis Korhonen, Reijo Viitala, Hilkka Still, Jorma Ellilä och Ritva Koskela. Sakari Ellilä saknas på bilden.

Släktföreningens sekreterare Pekka Paaso tog initiativet till att bjuda in Pekka Ellilä att bli hedersmedlem i släktföreningen. Mandatperio Mötet godkände förslaget och hedersmedlemscertifikatet överlämnades av Pekka Paaso och vice ordförande Hilkka Still.

När Finland gick över från marken till euron debiterades medlemsavgiften till en början direkt med växelkursen 16,82 euro. Vid detta möte beslöts på styrelsens förslag att medlemsavgiften ska vara € 20/4 år.

Print Friendly, PDF & Email