Webbplats version 1.0. kommer att släppas i juli 2019, mer specifikt i sin offentliga sektion.Publicitet i detta sammanhang innebär att det är synligt för alla nätverksanvändare och kräver inte att användaren loggar in på webbplatsen. Denna version innehåller en kort...