Termins möte nummer 13, 9 augusti 2015

Den här artikeln diskuterar loppet av det 13:e termins mötet.

Termins mötet hölls i byn Kuivaniemi, Ii kommun, i landskapsrestaurangen Merihelmi.
Ordförande Markku Toivola öppnar mötet och håller ett välkomsttal. Jaako Ellilä väljs till ordförande vid mötet, Irja Paaso till sekreterare, Jorma Ellilä och Matti Ellilä till protokollförare och revisorer. Ordförande Markku Toivola kommer att läsa styrelsens rapport.
Föreningens bokslut för mandatperioden 2011-2014 presenteras, fastställs och godkänns.
På grundval av revisorernas yttrande beviljas ansvarsfrihet för räkenskaperna och ansvarsfriheten till de redovisningsskyldiga.​

Ordföranden väljs för mandatperioden 2015-2019. Markku Toivola, Pentti Ellilä, Jaakko Kiuttu och Reijo Korkala presenteras. Pentti och Reijo dras ut ur dessa. Omröstning sker på Jaakko Kiuttu och Markku Toivola. Totalt kommer 39 röster att avges och 5 övergivna röster. 33 röster på Markku Toivola och 6 röster på Jaakko Kiuttu. Markku Toivola väljs till ordförande i släktföreningen för den kommande 4-årsperioden.

Styrelsen väljs. Presenteras av Jaakko Kiuttu, Petteri Ellilä, Merja Korkala-Harju, Tarja Palsa, Riitta Rajanen, Pentti Ellilä, Pekka Ellilä och Irja Paaso. Merja Korkala-Harju är inte närvarande men har gett sitt samtycke. Jaakko Kiuttu är inte heller på plats, men har gett sitt samtycke. Dessutom föreslås Ritva Koskela och Reijo Korkala, men de dras tillbaka. Åtta ledamöter ska väljas. Accepterad. Inga suppleanter ska väljas.

Valinspektörer väljs. Seppo Ollikainen, Ritva Koskela, Jaako Ellilä och Osmo Korkala föreslås. Ritva och Osmo dras in, så Seppo Ollikainen och Jaako Ellilä väljs in. Som suppleanter föreslås Ritva Juntunen och Marjaana Klemetti. Väljs.

Hedersmedlemskap tilldelas Jaako Ellilä. Dessutom kommer det tidigare tilldelade hedersdiplomet att överlämnas till Antti Ellilä som inte är närvarande. Hedersbeviset tas hem till honom.

Nästa mandatmöte hålls 2019. Markku Toivola föreslår att mötet hålls igen i Kuivaniemi. Styrelsen kommer att välja en mer specifik tid och plats. Pekka Ellilä förklarar förslaget att det är bra att berätta historia för yngre i samband med terminsträffar.

Diskussion om effektivisering av programmet i samband med terminsträffarna. Ett möte kan också sammankallas endast i syfte att planera nästa termins möte.

Ritva Koskela söker bilder på terminsträffarna -67 och -71. Om någon har dessa, kontakta henne. Dessutom föreslog hon att protokollet skulle kunna skickas per e-post till alla medlemmar. Förslaget får stöd. En granskad rapport kommer att skickas till medlemmarna via e-post.

Efter termins mötet fick Markku Toivola, ordförande, även en rättelsebegäran från Finska Patent- och registerstyrelsen (FPRS) den 12 augusti 2015 angående ovan nämnda regelkonfliktändring. Han undertecknade undertecknarens ändringsmeddelande den 21 augusti 2015 och FPRS godkände slutligen ändringen den 24 augusti 2015.

Print Friendly, PDF & Email