Styrelsemeddelande 2021 09

Kära Ellilä-släktingar,

Vi har levt annorlunda tider under de senaste åren i hela världen. Vi hoppas, att våra släktingar mår bra och denna virus skulle vara förbi i de närmaste tiderna. Vi hoppas också, att vi alla kan leva snart så normalt som möjligt.

Den nya styrelsen för vår släktförening valdes i föreningensmötet i Ii-Kuivaniemi den 3. – 4.8.2019. Styrelsen fick både gamla och nya medlemmar. Heikki Ellilä valdes för föreningens ordförande. Medlemmarna bor i olika delar av Finland. Hela tiden har vi använt Skype-förbindelsen för våra möten och det har fungerat mycket bra.

Heikki Ellilä har gjort www-sidor för vår släktförening. Vänlingen besöka sidorna: www.ellilansuku.fi. Naturligtvis har han också översatt sidorna till svenska och engelska språk. På sidorna hittar man mycket information om Ellilä-släkten.

Ellilä-släkten har också en egen grupp “Ellilä United” i Facebook. Gruppens administrator heter Kirsi Zühlke och hon accepterar alla släktingar, som vill höra till den här gruppen. Gruppen är släktingarnas frivilliga diskussionforum och har inte någon officiell roll i föreningen.

Tyvärr har Ellilä släktföreningen inte så många medlemmar nuförtiden. Vi skulle gärna vilja ha nya medlemmar, som är intresserade av vår släktförening och dess aktiviteter. Medlemsavgift är 20 €/person. Genom att betala den här avgiften är det möjligt att undersöka en elektrisk släktträ och släktbok, om du skickar en e-post till sekreteraren (sihteeri@ellilansuku.fi), att du är intresserad av det. Släktträ är alltså inte på allmänna www-sidorna.

Medlemsavgiften gäller fyra år, alltså 2019 – 2023 just nu. Om du har förändringar i dina uppgifter, t ex på grund av äktenskap, kan du meddela dem till sekreteraren (sihteeri@ellilansuku.fi).

Ni är hjärtligt välkomna till en medlem för Ellilä-släktföreningen. Här finns bankuppgifterna, att du kan betala medlemsavgiften 20 €: Osuuspankki FI40 5741 7040 0067 91.
Vänligen skriv ditt namn och din hemadress på betalningen.

På framtiden ska det vara också möjligt att köpa släktprodukter från www-sidorna.

Vi ber er vänligen berätta om det här brevet till våra släktingar. På det här sättet vill vi försäkra, att denna information ska nå många många släktingar och de skulle bli intresserade av att delta i föreningens verksamhet i framtiden.

Med vänlig hälsning
Ellilä släktföreningens styrelse 2019 – 2023

Ordförande Heikki Ellilä
Vice ordförande Kimmo Ellilä
Kassör Tarja Palsa
Anne-Marie Ellilä
Merja Korkala-Harju
Maria Oikarainen
Seppo Ollikainen
Riitta Rajanen
Irja Savela

Print Friendly, PDF & Email