KONTAKTINFORMATION

Princip för kommunikation

På grund av familjeföreningens begränsade resurser rekommenderar vi elektroniska kanaler för kommunikation mellan familjemedlemmar och föreningen.
Som den främsta kommunikationskanalen markerar vi e-post, inte minst för att det lämnar båda parter en dokumentär om diskussionen.
Därför hoppas vi att e-postadressen kommer at finnas under de olika registreringarna.

Mejladresser

Det överlägset mest kostnadseffektiva sättet att kommunicera mellan individer och en familjeförening idag är via e-postkonversation.

Beroende på transaktionstyp väljs något av:

Till ordförande: puheenjohtaja@ellilansuku.fi
Till kassör:  rahastonhoitaja@ellilansuku.fi
Till sekreterare: sihteeri@ellilansuku.fi

 

Allmänna meddelanden om familjeföreningen kan skickas till ordförandet, till kassören relaterade till familjeföreningens medlemsavgifter och familjeproduktsfakturor och till sekreteraren med anknytning till släktträdet och fafmiljeföreningens medlemskap.

WhatsApp grupp: Ellilän Sukuseura

Medlemmar som går med i familjeföreningen läggs till i ovan nämnda WhatsApp grupp som standard, förutsatt att telefonnummer och WhatsApp medlemskap anges.

Naturligtvis är detta det snabbaste och enklaste sättet att kommunicera mellan medlemmar och föreningens personal idag om frågan.

I webbplatsens anda kan WhatsApp -meddelanden skrivas på finska, svenska eller engelska

 

Ellilän Sukuseura WhatsApp grupp är också perfekt för familjemedlemmarnas korta kommunikationsändamål.
Meddelandena som presenteras i gruppen kommer naturligtvis att vara synliga för alla medlemmar och personal i familjeföreningen direkt efter att meddelandet har skickats.

Familjeföreningens postadress

Eftersom familjeföreningen inte har egna lokaler, enligt finsk praxis, är den registrerade föreningens postadress bifogad till ordförandens hemaddress:

c/o Heikki Ellilä
Jäppiläntie 11
07500 Askola
Finland, Europe

 

All korrespondens riktad till föreningen kan skickas till denna adress per post.

Om en familjemedlem vill kontaktas i papperskopia per post, måste föreningen tyvärr fakturera honom eller henne för frakt- och portokostnader.
Fraktkostnader inkluderar kostnader för leveranser som behövs för papperstryck (papper och toner).

Familjeföreningens bankförbindelse

Oulun Osuuspankki

OP Corporate Bank plc Helsinki, Finland
SWIFT code: OKOYFIHH
IBAN: FI40 5741 7040 0067 91
till fördel av Ellilän Sukuseura r.y.

Print Friendly, PDF & Email