Hedersmedlemskap i en släktförening – vad är det?

Denna sida presenterar villkoren för klubbens hedersmedlemskap, alla hittills valda hedersmedlemmar och styrelsens ordförande

Om hedersmedlemskap

I 3 § i släktföreningens stadgar står det: ”En medlem som har särskilda meriter vid fullgörandet av föreningens ändamål får väljas till hedersmedlem vid föreningsmöte.” Denna del av reglerna har inte alltid bokstavligen följts vid utnämning av hedersledamöter. År 1987 utfärdade styrelsen för familjeföreningen en vägledning som ytterligare definierar avsnittet om ”särskilda meriter” i reglerna. Vägledningen har inte antecknats i protokollet, men en handling finns i arkivet på grundval av vilken styrelsen godkänt vägledningen för användning i släktföreningen. Dokumentet är som följer.

Ellilä släktförening regler för inbjudning av släktföreningsmedlem och överlämnande av hedersbevis.

 • Medlemmen har haft en förtroendeuppdrag i klubben.
 • Har fungerat mycket bra för klubben och dess syften.
 • Har vårdat familjearv och traditioner som muntligt, verbalt, bildligt och materiellt.
 • Har genomfört en släktforskning och en följestudie.
 • Det finns sju överlevande hedersmedlemmar.
 • Styrelsen kommer att nominera hedersmedlemmen och godkännas av bolagsstämman.
 • En medlem i en familjeförening kan också ta initiativ. en skriftlig motivering till styrelsen.

Av ovanstående framgår att inbjudan av en hedersmedlem inte är en namnsdagsgåva utan måste intjänas och godkännas av terminsmötet. Alla som väljs till hedersledamöter förtjänar utnämningen, och ett formellt misstag kommer inte att minska dess värde.

Hedersmedlemmar

 1. Walfrid Ellilä, 1971,
 2. Eila Niskala, 1983,
 3. Toivo Ellilä, 1983,
 4. Pekka Ellilä, 2003,
 5. Erkki Paaso, 2011,
 6. Ritva Koskela, 2011,
 7. Antti Ellilä, 2013,
 8. Jaako Ellilä, 2015,
 9. Pentti Ellilä, 2019.

Styrelsens ordförande

 1. Walfrid Ellilä, 1963 – 1971,
 2. Tauno Ellilä, 1971 – 1975,
 3. Eila Niskala, 1975 – 1979,
 4. Pekka Ellilä, 1979 – 2007,
 5. Kirsi Zühlke, 2007 – 2014,
 6. Markku Toivola, 2015 – 2019,
 7. Heikki Ellilä, 2019 –
Print Friendly, PDF & Email