ELLILÄ SLÄKTFÖRENINGEN

Föreningen grundades i Kuivaniemi kommun 1963 och registrerades i föreningsregistret 28.05.1965, har hemvist i Ii, Finland.

Föreningen är en registrerad personlig förening som grundades 1963, vars medlemmar är familjemedlemmar eller har anslutit sig till den genom äktenskap.
Syftet med en familjeklubb är att undersöka familjens historia, bevara familjetraditioner, att främja sammanhållningsförmågan bland familjemedlemmarna och att ge dess medlemmar både information de samlar in och material relaterat till traditionen.

Enligt reglerna förenas föreningens beslutsfattande i familjemötet som hålls vart fjärde år. Den beslutar om ödet och ekonomin för den föregående terminen (4 år) och godkänner ramen för nästa mandatperiod (inklusive handlingsplanen, ändringar av reglerna, styrelsen).

Under mandatperioden ansvarar styrelsen som väljs av familjemötet för föreningens angelägenheter. Naturligtvis har alla medlemmar i föreningen möjlighet att bidra med sitt eget bidrag till föreningens syfte som stöds av styrelsen.

Under perioden 2019–2023, som började i augusti förra året, är det primära målet att föra denna webbplats till en sådan utsträckning att dialogen mellan medlemmar och administration kan bli smidig.

Vi hoppas att när våra föreningens verksamheter utvecklas, kommer vi också att få nya medlemmar. Vi är tacksamma för alla feedback och önskemål som driver vår familjeklubb framåt.

Nästa version av webbplatsen våren 2020 kommer att visa viktiga saker: komplettering av släktträd, medlemskap och familjerelaterade ämnen.

Tack för att du läst historien hittills.