ELLILÄ SLÄKTFÖRENINGEN

Föreningen grundades i Kuivaniemi kommun 1963 och registrerades i föreningsregistret 28.05.1965, har hemvist i Ii, Finland.

Föreningen är ett registrerat partnerskap som grundades 1963, vars medlemmar är släkt med familjen eller har anslutit sig till det genom äktenskap. Syftet med familjeföreningen är att ta reda på familjens historia, vårda familjetraditioner, främja sammanhållning bland familjemedlemmarna och förse dess medlemmar med både den information de samlar in och materialet relaterat till traditionerna.

Enligt reglerna tillhör föreningens beslutanderätt familjeförsamlingen som hålls vart fjärde år. Den beslutar om ödet för den föregående mandatperiodens verksamhet och ekonomi (4 år) och godkänner ramarna för nästa mandatperiod (t.ex. handlingsplan, ändringar av reglerna, styrelse).

Under mandatperioden väljs styrelsen av den styrelse som väljs av familjemötet. Alla medlemmar i klubben har möjlighet att bidra med klubbens syfte med stöd av styrelsen.

Under mandatperioden 2019-2023, som började i augusti 2019, är det primära målet att få denna webbplats till en sådan nivå att dialogen mellan medlemmarna i klubben och administrationen kan ske smidigt.

Minnesplattan som visas på bilden på Tiironkari -halvön har flyttats till Aatenkartanos landskap, nära grunden till det brända hemmet Adolf Ellilä.

Print Friendly, PDF & Email