Kuvassa on Lauri Ellilä e Kakon, syntynyt 1761 esivanhempien sukupuu Sukujutut järjestelmästä otettuna. Tässä kuvassa on samaan aikaan nähtävillä hänen puolisonsa, esivanhempansa ja välittömät jälkeläisensä.

Paperiseen vuonna 1963 valmistuneeseen sukukirjaan verrattuna Sukujutut järjestelmän piirtämä kuva antaa erittäin selkeän näkymän Lauri Ellilän sukuympäristöön.

Ajankohtaista

Sukunimen Ellilä alkuperä artikkelissa todetaan jo 1500-luvun loppuvuosina Ellilän suvun esivanhempien asustaneen Kuivaniemen Karinnokalla. Tuosta ajankohdasta kului lähes neljäsataa (400) vuotta ennen kuin Ellilän Sukuseura r.y. sai alkunsa yhdistyksen perustamiskokouksessa Kuivaniemellä 1963.
Tähän kokoukseen saatiin kasatuksi vuosien työn tuloksena Ellilän Sukukertomus nimellä tunnettu paperinen sukukirja (Sukututkimus artikkeli). Tästäkin kului vielä 45 vuotta ennen kuin sukukirjan tiedot saatiin tallennetuksi tietokoneelle Sukujutut sukututkimusjärjestelmään.

Sukujutut järjestelmän sukupuuta ei tietosuojasyistä ole käytännössä mahdollista julkaista kotisivustolla, koska se edellyttäisi suostumuksen jokaiselta elossa olevalta sukupuuhun liitetyltä suvun jäseneltä. Toisaalta sukujärjestelmässä ei yleensäkään ole sellaista tietoa, jota jokin rikollinen taho voisi hyödyntää identiteettivarkauksien teossa. Tällä perusteella kaikkien sukuun kuuluvien ihmisten tietojen luovuttaminen seuran sukututkimukseen on turvallista.

Mitä sukupuuhun ilmoitetaan ja miten

Sukututkimusta valotetaan tarkemmin Informaatio osion Sukututkimus artikkelissa.
Sukuseuran näkökulmasta se on oleellinen osa aatteellista toimintaa ja täyttää sääntöjen 2§ssä esitetyn tarkoituksen.
Ajankohtainen tavoite siis keskittyy jälkipolvitutkimukseen, jossa pyritään selvittämään eri sukuhaarojen viime vuosina menehtyneiden, elossa olevien ja syntyneiden jälkeläisten tietoja

Seuran sukututkimuksessa noudatetaan Suomen Sukututkimusseuran juridisen edunvalvonta-hankkeen ohjausryhmän laatimia käytännesääntöjä (2013). Ohjausryhmässä oli myös Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry:n ja Sukuseurojen Keskusliitto ry:n edustus. Suomen valtion tietosuojavaltuutettu on tarkastanut nämä säännöt (Informaatio osio Sukututkimus).

Seuran sukututkimuksessa ei pääsääntöisesti käytetä muita lähdeaineistoja kuin sukuun kuuluvan henkilön itsensä ilmoittamia tietoja. Minimissään henkilöstä tarvitaan perustiedot: sukunimi, etunimi ja syntymävuosi, jotta seuran hallitus pystyy asemoimaan henkilön sukupuuhun omalle paikalleen. Perustietoihin kuuluvat myös henkilön puoliso ja lapset. Kuten käytännesäännöissä painotetaan henkilöistä ei kerätä arkaluonteisia tietoja missään tapauksessa.
Tietojen keruu on jatkuva prosessi, koska sukuun kuuluvia syntyy, pariutuu ja kuolee ajan myötä.

Seuraavassa esiteltävien lomakkeiden lisäksi sukutietoja on tietenkin mahdollista ilmoittaa vapaamuotoisena joko sähköpostilla (sihteeri@ellilansuku.fi) tai kirjeitse yhteystiedoissa annettuun postiosoitteeseen.

Tietojen ilmoittamiseen käytetään kahta lomaketta:

  • Tietoja Sukupuuhun, jolla ilmoitetaan henkilön, mahdollisen puolison ja
    vanhempien tiedot
  • Lapset Sukupuuhun, jolla ilmoitetaan perheen lapsien tiedot

Pdf muotoinen lomakepohja ladataan kotisivustolta käyttäjän laitteelle.
Lomakepohja täytetään kotisivustolta poistumisen jälkeen ja lähetetään seuran sihteerille joko sähköpostin liitteenä tai postin välityksellä.

Lataa ENSIN ohje laitteellesi ennen kuin lataat muita lomakkeita

Painamalla Lataa nyt nappia saat ladatuksi pdf ohjeen laitteellesi.
Seuraamalla ohjetta voit sitten ladata muita lomakkeita.

Lataa Täytetyt Esimerkkilomakkeet tutustuaksesi lomakkeiden sisältöön

Painamalla Lataa nyt nappia saat ladatuksi esimerkit laitteellesi.
Esimerkkien avulla Sinun on helpompi täyttää lomakkeet

Lataa Tietoja Sukupuuhun täytettävä lomake laitteellesi

Painamalla Lataa nyt nappia saat ladatuksi lomakepohjan (pdf) laitteellesi.
Lomake täytetään Acrobat Reader ohjelman avulla kotisivuston ulkopuolella.

Lataa Lapset Sukupuuhun täytettävä lomake laitteellesi

Painamalla Lataa nyt nappia saat ladatuksi lomakepohjan (pdf) laitteellesi.
Lomake täytetään Acrobat Reader ohjelman avulla kotisivuston ulkopuolella.

Tietojen täydennystilanne

Sukupuuta täydentävän henkilön ei tarvitse olla seuran jäsen, vaan kuka tahansa sukuun kuuluva voi sen tehdä. Tietojen todenperäisyys pyritään seuran toimesta selvittämään eikä epäselviä asioita sukupuuhun kirjata.

Kun sukuun kuuluva henkilö haluaa täydentää oman perheensä tietoja sukurekisterissä eikä hänellä ole tietoa, mikä sukupuun tilanne hänen osaltaan on rekisterissä, hän voi lähettää seuran sihteerille selvityspyyntöviestin. Tässä pyynnössä hänen pitää omien yksilöinti- ja yhteystietojensa lisäksi antaa myös jonkun jo sukurekisteriin merkityn esivanhempansa tiedot, jotta seuran sihteeri pystyy todentamaan pyynnön oikeutuksen. Mikäli sihteerillä ei ole mahdollisuutta selvittää oikeutusta, hän ottaa yhteyttä pyynnön lähettäjään.
Varmistettuaan pyynnön oikeutuksen seuran sihteeri tuottaa halutun tilanneselvityksen ja toimittaa sen selvityspyynnön lähettäjälle tietojen täydentämistä varten.

Print Friendly, PDF & Email