Kuvassa on Adolf Laurinpoika Ellilän, syntynyt 1851 esivanhempien sukupuu Sukujutut järjestelmästä otettuna. Tässä kuvassa on samaan aikaan nähtävillä hänen puolisonsa, esivanhempansa ja välittömät jälkeläisensä.

Paperiseen vuonna 1963 valmistuneeseen sukukirjaan verrattuna Sukujutut järjestelmän piirtämä kuva antaa erittäin selkeän näkymän Adolf Ellilän sukuympäristöön.

Ajankohtaista

Sukututkimuksen artikkelien mukaan Ellilän suvun sukuhaarojen vaiheita on pystytty selvittämään 1500-luvun lopun tienoille saakka. Sukuseuran perustamisen aikoihin 1963 ilmestyi ensimmäinen paperinen sukukirja, jota vuosien mittaan on täydennetty useilla paperisilla jatko-osilla.

Vuonna 2008 aloitettiin paperisen sukukirjan tietojen tallentaminen Sukujutut tietojärjestelmään.
Näiden tietojen täydentämistä on nykysukupolvien toimesta jatkettu niin, että tänä vuonna (2021) ilmestyi ensimmäinen digitaalinen sukukirja, joka sisältää sukuhaarojen tiedot tähän päivään asti.
Sukukirja luonnollisesti täydentyy koko ajan sitä mukaa, kun sukuun kuuluvat ilmoittavat lähipiirinsä henkilöiden elämässä tapahtuvista muutoksista.

Vasemmalla ote sukukirjasta (Adolf Ellilä) ja oikealla hänen lapsensa ja esivanhempiensa sukupuu.

Ote sukukirjasta Adolf Ellilän kohdalta
Adolf Ellilän sukupuu

Nyt on oivallinen hetki sukujuuristaan kiinnostuneiden henkilöiden liittyä sukuseuran jäseneksi.

Liittymisen etuna uusi jäsen saa sähköisen ajantasaisen sukukirjan ja esivanhempiensa sukupuun sähköpostiosoitteeseensa maksettuaan kuluvan toimikauden jäsenmaksun (20 €).
Lisäksi henkilö voidaan niin halutessaan liittää Ellilän Sukuseura WhatsApp ryhmään.

Sukuseuran sääntöjen mukaisesti seuran hallitus henkilön anomuksesta hyväksyy jäsenyyden.
Seuraavassa esiteltävän lomakkeen lisäksi seuran jäsenyyttä on tietenkin mahdollista hakea vapaamuotoisena joko sähköpostilla (sihteeri@ellilansuku.fi) tai kirjeitse yhteystiedoissa annettuun postiosoitteeseen.

Käyttäjän laitteelle ladattavat tiedostot

Lataa ENSIN ohje laitteellesi ennen kuin lataat muita lomakkeita

Painamalla Lataa nyt nappia saat ladatuksi pdf ohjeen laitteellesi.
Seuraamalla ohjetta voit sitten ladata muita lomakkeita.

Lataa täytetty esimerkkilomake tutustuaksesi lomakkeen sisältöön

Painamalla Lataa nyt nappia saat ladatuksi esimerkkilomakkeen (pdf) laitteellesi.
Esimerkin avulla Sinun on helpompi täyttää lomake.

Lataa Sukuseuran jäsenyys täytettävä lomake laitteellesi

Painamalla Lataa nyt nappia saat ladatuksi lomakepohjan (pdf) laitteellesi.
Lomake täytetään Acrobat Reader ohjelman avulla kotisivuston ulkopuolella.

Jäsenyyshakemuksen käsittely

Jäsenyyshakemusta työstettäessä seuran toimihenkilön täytyy löytää annettujen henkilötietojen perusteella jäsenyyden hakija Sukujutut tietokannasta. Ellei se onnistu, hakemuksen käsitteleminen keskeytyy siihen ja seuran toimihenkilö pyytää hakijaa ilmoittamaan omat ja viitehenkilönsä tiedot ensin Tietoja Sukupuuhun lomakkeella ennen kuin jäsenhakemus voidaan ottaa käsittelyyn sukuun kuulumisen varmistamiseksi.

Kun sitten aikanaan jäsenyyden peruste (sukuseuran säännöt) on saatu selvitetyksi, jäsenyys voidaan vahvistaa ja lähettää hakijalle vahvistus jäsenyyden hyväksymisestä alla olevan tulosteen muodossa.

Jäsenen henkilötiedot

Jäsenyyspalvelut seuran jäsenille

Jäsenpalvelun käyttämiseksi yllä olevat tiedot pitää jäsenen tallettaa tulevaa käyttöä varten.

Sukuseuran jäsenpalvelut koostuvat kahdesta lähteestä saatavissa olevista tuotteista: Sukupuusta saatavista tulosteista ja sukutuotevarastosta myytävistä sukutuotteista.
Mikäli palvelupyyntö kohdistuu sukupuuhun, seuran toimihenkilö tulostaa halutut raportit ja toimittaa ne Yhteystiedot sähköpostiosoitteeseen sähköisenä (maksuton toimitus) tai postin kautta annettuun katuosoitteeseen postituslaskun kera (maksullinen toimitus). On huomattava, että palvelupyynnön yhteydessä ei voi antaa rekisteritiedoista poikkeavaa toimitusosoitetta.
Mikäli yhteystiedot ovat muuttuneet Henkilötiedoissa annetuista, ne pitää saattaa ajan tasalle Sukuseuran Jäsenyys lomaketta käyttäen (ks. jäljempänä).

Seuran jäsenyydestä eroaminen

Jäsenen erotessa seurasta Sukuseuran jäsenyys lomakkeelle pitää laittaa jäsenyyden hyväksymisvaiheessa saama henkilönumero normaalien henkilötietojen lisäksi, jotta seuran toimihenkilö pystyy jäsenyyden vahvistamaan. Samaan tapaan kuin jäsenyyden hyväksymisestä, jäsenyydestä eroamisesta henkilölle lähetetään maksuton vahvistusviesti.

Seuran jäsenyydestä erottaminen

Samaa Sukuseuran jäsenyys lomaketta käytetään myös seuran toimihenkilön täyttämänä, kun jäsen erotetaan seurasta. Lisätietona erotetulle jäsenelle ilmoitetaan erottamisperuste.

Huomatkaa jäsenpalvelun edellytys

Sukuseuran kunniajäsenille jäsenpalvelut ovat maksuttomia postituskuluja lukuun ottamatta.
Muilta jäseniltä kunkin jäsenpalvelupyynnön toteuttaminen edellyttää, että pyytäjä on sukuseuran aktiivinen jäsen ja että jäsenmaksu (20 €) on suoritettu sukuseuran pankkitilille  kuluvalta toimikaudelta.

Jäsenpalvelut esitellään omissa erillisissä artikkeleissaan.

Nykyisten jäsenten henkilötiedot

Nykyiset jäsenet, joilla ei Sukujutut rekisterissä ole voimassa olevaa sähköposti- tai katuosoitetta, voivat ilmoittaa puuttuvat osoitetiedot Sukuseuran Jäsenyys lomakkeella HENKILÖ osiossa ILMOITUSTYYPPI yhteystietojen päivitys.
Päivitetyistä osoitetiedoista lähetetään henkilötiedot vahvistus maksutta joko sähköpostiin tai katusoitteeseen.

Mikäli yllä olevien ladattavien lomakkeiden käyttö tuntuu ylivoimaiselta, seuran jäsen voi ilmoittaa puutteelliset ja/tai muuttuneet yhteystietonsa sähköpostilla suoraan (sihteeri@ellilansuku.fi) tai kirjeitse sukuseuran yhteystiedoissa annettuun postiosoitteeseen. Oleellista on se, että alla olevan kuvan mukaiset tiedot ilmoitetaan.

Print Friendly, PDF & Email