Sukuseuran tärkein työväline on sukupuu. Sen pitäminen ajan tasalla on iso haaste, jonka jakavat toivottavasti tasapuolisesti seuran hallitus, aktiivinen seuran jäsenistö ja kaikki elossa olevat suvun jäsenet.
Haasteen selättäminen vaatii kaikilta edellä mainituilta tahoilta ponnistelua, jossa Sukututkimus tänään 2021 09 artikkelissa esiteltävät lomakkeet (Tietoja Sukupuuhun ja Lapset Sukupuuhun) tarjoavat välineet sukupuun tietojen ylläpitämiseen.

Seuraavissa kappaleissa esitellään tällä hetkellä sukupuusta saatavat tulosteet.

Sukulaisuus

Kahden henkilön sukulaisuussuhdetta voidaan vertailla sukulaisuustulosteen kautta.
Lähtötietoina annetaan kummankin henkilön nimi (sukunimi etunimet) ja syntymävuosi.

Tulosteessa ylimpänä on henkilöiden yhteinen esi-isä/esiäiti, alimpana vertailtavat henkilöt ja välissä kummallakin puolella oman sukuhaaransa esi-isiä/esiäitejä.

Esimerkkitulosteessa on valittu henkilöiksi:
Lauri Eevert Ellilä ja Antti Niilo Ellilä.

 

Ote sukukirjasta Adolf Ellilän kohdalta

Esivanhempien sukupuu

Kuvan pohjana on sukupuu juuristoineen lehvistöineen ja keskiössä sen päähenkilö.

Päähenkilön valinnassa annetaan henkilön sukunimi, etunimet ja syntymävuosi.

Lehvistöön voidaan tulostaa myös lapsenlapset, mikäli näin valitaan.

Esimerkissä on valittu päähenkilöksi Lauri Ellilä.

Ote sukukirjasta Adolf Ellilän kohdalta

Esivanhempien kirja

Annetun päähenkilön esivanhemmat tulostetaan esivanhempien tauluina kirjaksi.

Päähenkilön valinnassa annetaan henkilön sukunimi, etunimet ja syntymävuosi.

Esimerkkipätkässä on valittu päähenkilöksi Jaakko Johaninpoika Ellilä-Kestilä.

Ote sukukirjasta Adolf Ellilän kohdalta

Jälkipolvet

Annetun päähenkilön jälkipolvet tulostetaan luettelomaisesti sopivasti sisentäen.

Päähenkilön valinnassa annetaan henkilön sukunimi, etunimet ja syntymävuosi.

Esimerkkipätkässä on valittu päähenkilöksi Lauri Ellilä.

Ote sukukirjasta Adolf Ellilän kohdalta

Sukukirja

Sukukirja eli Henkilön jälkeläiset tuloste edustaa sukukirjoissa yleisesti käytettyä sukutauluesitystapaa.

Tätä tulostetta ei ole saatavilla paperisena.

Sukukirja on mahdollista tulostaa sukuhaaroittain tai sukupolvittain.

Tulostusvalinnassa on kolme varhaisinta kantaisää: Olli Halonen Pietilä, Antti Matinpoika Kantola Jääskö ja Frans August Kaikkonen, mutta myös vaihtoehtoinen oma valinta, jossa päähenkilö nimetään erikseen.

Esimerkissä on omavalintana Adolf Ellilä.

Ote sukukirjasta Adolf Ellilän kohdalta

Tämän artikkelin kautta sukuseuran jäsenpalveluun oikeutettu sukuseuran jäsen voi tilata yhden tai useamman sukupuusta saatavan tulosteen itselleen. Sähköpostin liitteenä lähetettävät tulosteet ovat maksuttomia, postitse lähetettävistä sukuseura perii postituskulut. Tulosteet toimitetaan jäsenen rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen tai katuosoitteeseen, poikkeavan osoitteen antaminen ei ole mahdollista tilauksen yhteydessä.

Mikäli yhteystiedot ovat muuttuneet jäsenen Henkilötiedoissa annetuista, ne pitää saattaa ajan tasalle Sukuseuran Jäsenyys lomaketta käyttäen. Yhteystietojen päivityksen yhteydessä jäsen saa palautteena henkilönumeronsa vaikkapa muistin virkistämiseksi. Uusi jäsen saa oman henkilönumeronsa jäseneksi hyväksymisen palautteena.

Muilta kuin kunniajäseniltä sukupuutulostetilauksen toteuttaminen edellyttää, että tilaaja on maksanut kuluvan toimikauden jäsenmaksunsa.
Jäsenen henkilönumero on siis pakollinen tieto tilausta tehdessä.

Tilattavat sukupuutulosteet

Valitse yksi tai useampia seuraavista tulosteista

Valitse alla oleva, jos haluat lapsenlapset lehvistöön mukaan

Sukukirjan järjestys

Sukukirjan kantahenkilön valinta

9 + 7 =

Print Friendly, PDF & Email