Kotisivusto versio 1.0.

Se julkaistaan heinäkuussa 2019, tarkemmin sen julkinen osio.
Julkisuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että se on kaikkien verkon käyttäjien näkyvillä eikä se vaadi sivuston käyttäjän kirjautumista.
Versio sisältää sukuseuran tarkoituksen lyhyen esittelyn, ajankohtaista osion, hallituksen 2015-2019 esittelyn ja palautelomakkeen. Ajankohtaisosioon on perustettu kaksi kategoriaa: yleinen ja sukukokous, joissa kummassakin on yksi artikkeli.

Tämä versio kuitenkin täyttää sukuseuran toiminnassa olleen aukon, nimittäin se tuo menettelytavan  sukuseuran toimijoiden (puheenjohtaja, sihteeri, hallitus) ja sivuston käyttäjien yhteydenpitoon. Palautelomakkeella sivuston käyttäjän on mahdollista antaa
seuran toimintaa tai toiminnan kehittämistä koskevaa palautetta, johon seuran toimijat voivat antaa sähköpostilla oman vastineensa.

Toimikauden 2109-2023 alussa syksyllä 2019 julkaistaan versio 1.1, jossa esitellään toimikauden hallitus, ajankohtaisosioon lisätään toimijoiden palstat (puheenjohtaja, sihteeri, hallitus), kuvataan sukutuotteiden osto-ja toimitusmenettely ja esitellään sukurekisterin ylläpitolomake.

Toimijat voivat julkaista omalla palstallaan sukuseuran toimintaa koskevia artikkeleita, joita niitä lukevat sivuston käyttäjät voivat kommentoida. 
Jokaisella toimijalla on myös henkilökohtainen sähköpostiosoite, jota voi käyttää kahdenkeskiseen keskusteluun ko. toimijan ja yksittäisen sivuston käyttäjän kesken.

Elokuussa 2019 alkavalla toimikaudella on mahdollisuus aloittaa kotisivuston jäsenpalvelutoiminnon suunnittelu. Jäsenpalvelu edellyttää käyttäjäkohtaisen rekisteröinnin käyttöönottamista ja sen käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Pääsääntöisesti jäsenpalvelun käyttö edellyttää sukuseuran jäsenyyttä ja jäsenmaksujen suorittamista.  Jäsenpalvelutoimintojen on joka tapauksessa noudatettava voimassa olevaa tietosuojalakia ja -asetuksia.

Print Friendly, PDF & Email