Toimikausikokous nro 8, 8.7.1995 Kuivaniemi

Tämä artikkeli käsittelee 8. toimikausikokouksen kulkua.

Jos edellinen toimikausi oli hiljainen niin sitä oli myös kahdeksas toimikausi. Uuden johtokunnan järjestäytymiskokouksesta ei löydy pöytäkirjaa, mutta asioiden hoito jatkui seitsemännen toimikausikokouksen valitsemilla voimilla. Altassa valittu sukuseuran hallitus piti ensimmäisen kokouksen Pekka Ellilän kesäasunnolla Suvanto-Ellilässä 30.7.1994. Seuraavaa toimikausikokousta valmistelemaan valittiin järjestelytoimikunta, johon nimettiin Antti Ellilä, Pekka Paaso ja Ritva Koskela.

Jos sukuseuran toiminta oli hiljaista, niin yksittäisten jäsenten toiminta antoi toimikaudelle eloa. Kesällä 1992 sai puheenjohtaja Pekka Ellilä työpaikalleen tarkastusalus Letolle tiedon, että Amerikasta on saapunut vierailulle suvun jäseniä, jotka olivat nyt Oulussa. Laivan kapteenina hän pystyi järjestämään asiat niin, että hän pääsi tervehtimään ja opastamaan vieraita suvun poluille.

Kuvassa vas. Sukuseuran sihteeri Pekka Paaso, Marja-Liisa Rintakoski, sukuseuran esimies Pekka Ellilä, Kathie Mooney, Carol Naftzger, talon nykyinen emäntä Aino Paaso ja Hannu Paaso.
Kuva: Erkki Paaso, jonka pikkuserkkuja Kathie ja Carol ovat. Amerikan rouvien isä on Chester Knutila.
Taustalla oleva aitta on ollut Amerikan rouvien isotädin Emmi Paason, os. Ellilä, ensimmäinen asunto, kun hän miehensä Eino Paason kanssa on tullut asumaan Mikkolan taloa n. 1910.

Toimikausikokous pidettiin Kuivaniemen peruskoulun yläasteella 8.7.1995. Tulokahvit tarjoiltiin leipäjuuston kera. Kokousväen siirryttyä juhlasaliin laulettiin aluksi Suomen, Ruotsin, Norjan ja USA:n kansallislaulut. Lauluja säesti sukuseuran jäsen Riitta Paaso pianolla.

Avauspuheensa aluksi sukuseuran esimies Pekka Ellilä toivotti tervetulleeksi erityisesti Amerikasta saapuneet Mari Aatentytär Ellilän jälkeläiset ja muistutti sukuseuran tehtävästä seuraavasti: ”Ellilän sukuseura ry:n sääntöjen toisen pykälän mukaan meillä on velvoite pitää yhteyttä Kuivaniemen kunnan Karinniemeltä lähtöisin olevan Ellilän suvun jäsenten kesken järjestämällä sukukokouksia, tutkimalla Ellilän suvun vaiheita ja vaalimalla vanhoja paikallisia sekä suvun perinteitä ja keräämällä talteen perimätietoja. Valitkaamme tänään esimies ja hallitus, jotka pystyvät suoriutumaan sukuseuramme perustajien meille luovuttamasta vastuusta.” Avaajan kehotuksesta vietettiin hiljainen hetki kuoleman kautta pois menneiden suvun jäsenten kunnioittamiseksi. Avauksen päätteeksi hän pyysi, että kokous valitsisi uuden esimiehen ensi toimikaudeksi. Kokouksessa äänestyksen jälkeen tämä toive ei toteutunut. Kokousväen keskuudessa kuuluikin kuiskailuja: Kuka se sitten hoitaa asiat, jos Pekka jää pois?

Gloria Janson esitti tervehdyksen amerikkalaisilta sukulaisilta, sekä esitteli sieltä saapuneen seurueen: Cindy Mallory, Carol Naftzger, Kathie Mooney ja Jeannine Janson.

Lienee ensimmäinen sukuseuran toimikausikokous, jossa äänestämällä valittiin luottamushenkilöt seuraavaksi toimikaudeksi. Ei riittänyt, että esimies oli valittu äänestäen. Myös hallituksen jäsenistä äänestettiin. Äänestys suoritettiin käden nostolla. Kuusi eniten ääniä saanutta valittiin varsinaisiksi ja kolme seuraavaa varajäseniksi. Enempää ehdokkaita ei ollut tarjollakaan. Jäsenmaksu pysytettiin entisenä 25 markkana, vaikka kymmenen markan korotustakin tarjottiin. Edelleen pysytettiin voimassa entinen käytäntö, että liittymismaksua ei peritä. Ennen kokouksen päättämistä sihteeri esitteli loppupäivän ohjelman.

Kokouksen jälkeen suoritettiin kiertoajelu Vatunkiin. Retkellä seuran sihteeri Pekka Paaso kertoi Vatungin historiasta ja nykypäivästä hyvin laajasti. Häntä täydensi merenrannan asukkaana hallituksen jäsen Antti Ellilä.

Pekka kertoi mm. seuraavaa: Vatunki on ollut kalastajien tukikohta ja pyyntipaikka jo vuosisatojen ajan. Tämän retken aikana niemessä oli vielä kaksi kalastajien majaa. Oolannin sodan aikana vuonna 1854 Vatungin kallioilta kuivaniemeläiset torjuivat englantilaisten maihinnousuyrityksen. Tämä taistelun muistoksi on pystytetty muistomerkki, jonka on muurannut Pekan isoisä Hannes Paaso.

Illalla mentiin jo perinteeksi muodostuneen tavan mukaan Karinnokalle polttamaan kokkoa. Siellä sukuseura tarjosi makkarat ja virvoitusjuomat. Ilta kului seurustellen ja yhteislaulun muodossa, jota veti Eeva Paaso kumppaneineen.

Toinen päivä aloitettiin perinteisesti seppelten laskulla sankarihaudoille ja jumalanpalveluksella kirkossa. Klo 12.00 kokoonnuttiin yläasteen ruokasaliin lounaalle. Ennen ruokailua johtokunnan pitämä kokous sisälsi muutakin kuin järjestäytymisen. Yhteyshenkilöksi Ruotsiin valittiin Rainer Ellilä. Tällä toimikaudella valmistettiin Ellilän sukuun liittyvä postikortti, ”Terveiset suvun juurilta”, jonka päätekijänä oli Pekka Ellilä.

Varsinkin johtokunnan jäsenten ja sukuluettelon pitäjän Antti Ellilän välisissä keskusteluissa oli jo pitkään toivottu ATK:n tuloa sukuseuran toimintaan, varsinkin jäsenluettelon hoitamiseen.
Toisena kokouspäivänä osa suvun jäsenistä tutustui Kuivaniemen kotiseutumuseoon, joka oli avoinna kello 13-15. Erityistä mielenkiintoa herätti 30 kuivalaisen puumerkin kokoelma.

Print Friendly, PDF & Email