Toimikausikokous nro 6, 27-28.6.1987 Kuivaniemi

Tämä artikkeli käsittelee 6. toimikausikokouksen kulkua.

Vuoden 1987 toimikausikokouksen ensisijaiseksi kokouspaikaksi ajateltiin Kuivaniemen kunnan leirintäaluetta. Kokouksen järjestelytoimikuntaan valittiin seuraavat: Ohjelma-asiat ja yleisjohto: Pekka Ellilä. Vastaanotto ja opastus: Antti Ellilä. Yleisjärjestelyt: Kauko Ollikainen. Luvat ja viranomaisyhteydet: Erkki Paaso. Hankintaneuvottelut, majoitusvaraukset ja tiedotus: Jaakko Ellilä. Neuvottelujen kariutumisesta kunnan kanssa ei ole kerrottu, mutta seuraavaksi päätettiin pitää toimikausikokous Kalottimajalla. Näissäkään neuvotteluissa ei onnistuttu, ja lopulta päädyttiin peruskoulun yläasteelle. Tämä ratkaisu vaati jälleen suvun kuivaniemeläisiltä jäseniltä ylimääräisiä ponnistuksia.
Osallistujamäärä oli 111 suvun jäsentä. Siis huomattavasti vähemmän kuin edellisessä, mutta sehän olikin juhlakokous. Ohjelmassa poikettiin perinteisestä tavasta pitää kokous ensimmäisenä kokoontumispäivänä. Kokouksen siirtoa toiselle kokoontumispäivälle 28.6. perusteltiin sillä, että osanottajat voisivat keskustella etukäteen kokouksessa esille tulevista ja mahdollisesti tuotavista asioista. Toiko se mitään uutta, sitä eivät asiakirjat kerro. Tällä menettelyllä demokratia kuitenkin lisääntyi. Johtokunnan esityksen mukaisesti toimikausikokous päätti lähettää jäsentiedotteet kotimaassa jäsenmaksun maksaneille, mutta ulkomailla asuville postitusluettelon mukaan.

Ensimmäisenä kokoontumispäivänä tehtiin tutustumisretki Kuivaniemen luontoon ja historiaan. Retki, johon osallistui 38 suvun jäsentä, suoritettiin linja-autolla. Aluksi ajettiin Kivimaan tietä soidensuojelualueelle ja sieltä edelleen Närränharjulle. Molemmissa kohteissa Antti Ellilä kertoi siitä, miten nämä alueet ovat vuosituhansien aikana muodostuneet. Tämän jälkeen siirryttiin Veskan jääkärietappitalon pihapiiriin. Neljä vuotta aikaisemmin oli talon seinään kiinnitetty laatta, jossa kerrotaan talon olleen jääkäriliikkeen tukikohta. Talon kohdalle lähelle Kuivaniemi – Oijärvi maantietä on vuonna 1957 pystytetty muistomerkki, jonka laatassa muistutetaan talon väen uhrautumisesta jääkäreiden auttajana. Näitä historiaa kunnioittavia muistomerkkejä katsellessa palautui mieliin sukumme jäsenen jääkärikapteeni Iivari Ellilän kaatuminen Suomen vapaussodassa. Kirjassa ”Isänmaan Puolesta, JÄÄKÄRILIIKKEEN JA JÄÄKÄRIEN HISTORIA”, Jarkko Kemppi, kerrotaan, että kirkkohallitus on antanut vuonna 1994 ohjeen, jonka mukaan jääkärihaudat ovat pysyvää kansallisomaisuutta.

Kiertoajelun ja ruokailun jälkeen kokoonnuttiin kuulemaan sukuseuran esimiehen Pekka Ellilän esitelmää ”SUKUMME JUURILLA”. Esitelmä oli varsin kattava kuningas Kustaa Vaasan asutustoiminnasta alkaen. Aluksi oli viittaus vielä varhaisempaan elämänmenoon Maaningalla, jonka suomenkieliset asukkaat hyväksyivät paikan nimeksi lappalaisperäisen nimen.
Esitelmässään Pekka Ellilä kertoi sukumme lähdöstä Maaningan Halosenmäeltä Muhoksen Laitasaareen ja sieltä edelleen Kemijärven Halosenniemeen. Täältä laskeuduttiin Kemi jokivartta meren rantaan ja sieltä Kuivaniemeen. Esitelmäänsä Pekka Ellilä elävöitti monilla kalvoilla.

Hänen oli pitänyt tehdä varsin laaja selvitystyö aikakausien, paikkakuntien ja suvun historiasta.

Sukuseuran talous oli heikolla pohjalla. Sen vuoksi jäsenmaksu nostettiin 10 mk:sta 25 markkaan vuosi.

Print Friendly, PDF & Email