Toimikausikokous nro 4, 22.6.1979 Kuivaniemi

Tämä artikkeli käsittelee 4. toimikausikokouksen kulkua.

Puheenjohtajaksi valittiin Erkki Paaso ja hänen ehdotuksestaan sihteeriksi johtokunnan sihteeri Pekka Ellilä. Jotta yhteys uudella mantereella asuviin sukulaisiin lisääntyisi, valittiin yhdysmieheksi Wayne Knutila uudelleen. Tulkkeina norjalaisille toimivat Leiv ja Håkon Ellila.
Ennätys osanottajien määrässä saavutettiin. kun 115 suvun jäsentä oli paikalla.

Eila Niskala, joka oli toista toimikautta hoitanut esimiehen tehtäviä, kokouksen avauspuheessa pyysi, että häntä ei enää valittaisi tähän tehtävään. Eroamispyynnössään hän vetosi ikäänsä ja siihen, että asuinpaikka on Kuivaniemeltä kaukana. Uudeksi esimieheksi kokous yksimielisesti valitsi Pekka Ellilän.

Kokouksen päätyttyä osanottajat siirtyivät Tiironkariin Ellilän aitan luokse, missä paljastettiin muistolaatta, jonka oli suunnitellut Erkki Lehtola. Laatan paljasti ja paljastuspuheen piti Eila Niskala.

Ellilän suvun muistolaatan paljastustilaisuus koettiin Tiironkarilla 1979.

Paljastuspuheen pitänyttä eroavaa puheenjohtajaa Eila Niskalaa avustaa uusi
puheenjohtaja Pekka Ellilä.

Laatan paljastuksen jälkeen aloitettiin välittömästi perinteinen kokkojuhla Tiironkarin rannassa.

Jälleen vapaan seurustelun aikana esitettiin suvun jäsenten kesken ja varsinkin johtokunnan jäsenille kysymys, miten voitaisiin tiheämmin, kuin 4-vuotiskausittain tavata suuremmalla joukolla? Heti järjestäytymiskokouksessaan johtokunta päätti aloittaa järjestelyt retken tekemiseksi Norjaan kesällä 1980.

Pidemmän harkinnan jälkeen todettiin järkevämmäksi järjestää matka puolivälissä toimikautta, eli vuonna 1981.

Print Friendly, PDF & Email