Toimikausikokous nro 3, 12.7.1975 Kuivaniemi

Tämä artikkeli käsittelee 3. toimikausikokouksen kulkua.

Kolmannen toimikauden päätteeksi 12.7.1975 pidetyssä sukukokouksessa puheenjohtajana toimi Esko Autio ja sihteerinä Pekka Ellilä. Kokoukseen osallistui 105 suvun jäsentä. Sukuseura sai vastaanottaa kunnanjohtaja Arto Lamminmäeltä Kuivaniemen kunnan viirin kiitokseksi siitä suuriarvoisesta työstä, mitä Ellilän sukuseuran jäsenet ovat tehneet Kuivaniemen kunnan hyväksi. Kokkoillassa sukumme jäsen Erkki Kiuttu tarjosi savusiikaa kaikille mukana olleille.

Menneitten sukupolvien kunnioittamiseksi sukuseura on kiinnittänyt muistolaatan Tiironkarille. Paikalle, josta Ellilän suku on lähtenyt levittäytymään ympäri maailmaa. Varsinaisen esityksen tämän muistomerkin aikaan saamiseksi teki vuonna 1975 kolmannen toimikausikokouksen kokkojuhlassa kokkopuheen pitänyt Olavi Ellilä. Mainittakoon, että hän eläkepäivillään opiskeli sukututkimusta osallistumalla Oulun Sukututkimusseura ry:n järjestämille luennoille.

Sukututkimuksen yhteydessä sitä suorittavien henkilöiden tietoon kerääntyy paljon sellaista aineistoa, jota ei kirjoiteta muistiin. Ensimmäisen tällaisen muistitiedon menetyksen sukuseura sai kokea Hannes Paason nukuttua viimeiseen uneen 6.5.1970. Toisen yhtä merkittävän muistitiedon menetyksen seura sai kokea Walfdrid Ellilän ikuisuuden rajan taakse siirtymisessä 18.4.1974.
Johtokunnan pyynnöstä huolimatta he eivät jättäneet meille muistiinpanoja kaikesta siitä, mitä he olivat tutkimustensa yhteydessä sukumme vaiheista saaneet tietoonsa. Vielä on syytä mainita Tauno Ellilän 16.1.1975 tapahtunut poismeno. Hänen tietoonsa varmasti kertyi sellaista aineistoa nimenomaan sukuseuran perustamisvaiheessa, jonka haluaisimme käyttää hyväksemme kehitettäessä sukuseuran toimintaa.

Sukukokousten välillä sukuseuran esimiehet ovat ansiokkaasti pitäneet yhteyksiä muissa maissa ja myös kotimaassa asuviin sukulaisiin. Samoin ovat tehneet muutamat muutkin suvun jäsenet. Yhdysmieheksi Norjassa asuviin sukulaisiin valittiin Leiv Ellila, jotta johtokunta pystyisi seuraamaan heidän elämistään ja toivomuksia seuraan päin. Kokoukseen Amerikasta asti saapuneen Wayne Knutilan valitsi johtokunta hoitamaan näitä tehtäviä siellä.

Print Friendly, PDF & Email