Toimikausikokous nro 13, 9.8.2015 Ii

Tämä artikkeli käsittelee 13. toimikausikokouksen kulkua.

Toimikausikokous pidettiin Iin kunnan Kuivaniemen kylällä maisemaravintola Merihelmessä.
Puheenjohtaja Markku Toivola avaa kokouksen ja pitää tervetuliaispuheen. Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jaako Ellilä, sihteeriksi Irja Paaso, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Ellilä ja Matti Ellilä. Puheenjohtaja Markku Toivola lukee toimintakertomuksen.
Esitetään, vahvistetaan ja hyväksytään yhdistyksen tilinpäätös toimikaudelta 2011-2014.
Tilintarkastajien lausunnon perusteella myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Valitaan puheenjohtaja toimintakaudelle 2015-2019. Esitetään Markku Toivolaa, Pentti Ellilää, Jaakko Kiuttua ja Reijo Korkalaa. Näistä Pentti ja Reijo vedetään pois. Äänestetään Jaakko Kiutusta ja Markku Toivolasta. Ääniä annetaan yhteensä 39 kpl sekä 5 hylättyä ääntä. Markku Toivolalle 33 ääntä ja Jaakko Kiutulle 6 ääntä. Valitaan Markku Toivola sukuseuran puheenjohtajaksi seuraavalle 4v kaudelle.

Valitaan johtokunta. Esitetään Jaakko Kiuttua, Petteri Ellilää, Merja Korkala-Harjua, Tarja Palsaa, Riitta Rajasta, Pentti Ellilää, Pekka Ellilää ja Irja Paasoa. Merja Korkala-Harju ei ole paikalla, mutta on antanut suostumuksensa. Myöskään Jaakko Kiuttu ei ole paikalla, mutta on antanut suostumuksensa. Lisäksi ehdotetaan Ritva Koskelaa sekä Reijo Korkalaa, mutta heidät vedetään takaisin. Varsinaisia jäseniä valitaan kahdeksan. Hyväksytään. Varajäseniä ei valita.

Valitaan toiminnantarkastajat. Ehdotetaan Seppo Ollikaista, Ritva Koskelaa, Jaako Ellilää sekä Osmo Korkalaa. Ritva ja Osmo vedetään pois, joten Seppo Ollikainen ja Jaako Ellilä valitaan. Varalle ehdotetaan Ritva Juntunen ja Marjaana Klemetti. Valitaan.

Kunniajäsenyys myönnetään Jaako Ellilälle. Lisäksi aiemmin myönnetty kunniajäsenkirja luovutetaan Antti Ellilälle, joka ei ole nyt kuitenkaan paikalla. Viedään kunniakirja hänelle kotiin.

Seuraava toimikausikokous pidetään vuonna 2019. Markku Toivola esittää, että kokous tulee olemaan jälleen Kuivaniemellä. Johtokunta valitsee tarkemman ajan ja paikan. Pekka Ellilä kertoo ehdotuksen, että historiasta on hyvä kertoa nuoremmille toimikausikokouksien yhteydessä.

Keskustelua toimikausikokouksien yhteydessä olevan ohjelman keventämisestä. Voidaan kutsua koolle myös kokous, joka on vain toimikausikokouksen suunnittelua varten.

Ritva Koskela etsii kuvia toimikausikokouksista vuosilta -67 ja -71. Jos jollakin nämä ovat, niin häneen yhteys. Lisäksi hän ehdottaa, että pöytäkirjan voisi laittaa sähköpostilla kaikille jäsenille. Ehdotus saa kannatusta. Laitetaan tarkastettu pöytäkirja sähköpostilla jäsenille.

Toimikausikokouksen jälkeen puheenjohtaja Markku Toivola sai myös korjauskehotuksen PRH:lta 12.8.2015 koskien edellä mainittua sääntömuutoskonfliktia. Hän allekirjoitti nimenkirjoittaja-muutosilmoituksen 21.8.2015 ja PRH hyväksyi sääntömuutoksen vihdoin viimein 24.8.2015. 

Print Friendly, PDF & Email