Toimikausikokous nro 12, 23.7.2011 Ii

Tämä artikkeli käsittelee 12. toimikausikokouksen kulkua.

Kahdettatoista toimikausikokousta suunnitellessaan johtokunnan tavoitteena oli järjestää kokous Norjan Altaan. Se ajatus ei kuitenkaan saanut tuulta purjeisiin, joten kokous pidettiin perinteisesti Kuivaniemellä 23.7.2011. Avauspuheessaan sukuseuran esimies sanoi mm: ”Se on ehkä kummallista, olenhan jo vuosikymmenet asunut ulkomailla ja viettänyt vain kesät täällä. Mutta juuri se, että katsoo kaukaa, terävöittää katseen oleelliselle: me olemme ne, jotka ovat saaneet sen onnen, elää täällä Ellilän suvun mailla ja rannoilla, Suomessa, esi-isiemme maassa. Vaikka vain kesäisin. Ja kaikki ne, jotka eivät enää asu täällä Kuivaniemessä, pysyvästi tai lomalla, heillekin on paikkansa täällä. Sillä me kaikki olemme tämän oman ”heimomme” osia, me voimme tavata toisiamme ja vaalia sitä perintöä, joka meille on annettu.”

Toimikausikokouksessa valittiin sukuseuran esimieheksi ja johtokunnan puheenjohtajaksi edelleen Kirsi Zühlke. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Irja Paaso, Markku Toivola, Seppo Ollikainen, Pentti Ellilä, Pekka Kuusela ja Airi Ylipekkala. Varajäseniksi valittiin Terhi Ellilä, Riitta Rajanen ja Vellamo Ikola. Johtokunta valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Markku Toivolan, sihteeriksi Irja Paason ja rahastonhoitajaksi Terhi Ellilän.

Johtokunnan toimesta Ritva Koskelasta tuli tässä kokouksessa sukuseuran kuudes kunniajäsen. Erkki Paasolle oli jo aiemmin kesällä ojennettu kunniajäsenkirja. Kokoukselle tehty asialista oli puutteellinen, ja sen vuoksi pöytäkirjan tarkastajat valittiin vasta kokouksen lopussa. Yleisesti menetellään niin, että pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina. Onneksi tässä kokouksessa ei ääntenlaskijoita tarvittu. Kokouksen päätöspuheenvuorossaan puheenjohtaja totesi tapahtuneen virheen. Toimikauden tilit eivät olleet valmistuneet kokoukseen mennessä, joten tili- ja vastuuvapauden myöntäminen Jaakko Ellilän esityksestä jäi 50-vuotisjuhlakokoukseen. Juhlakokouksen pitämisestä oli tehty päätös jo edellisessä toimikausikokouksessa. Nyt päätettiin, että se pidetään Kuivaniemellä johtokunnan määräämänä aikana. Pekka Ellilän esitys kotiseutua esittelevän bussikierroksen järjestämiseksi sai kannatusta. Tällä kertaa suvun jäseniä Norjasta sekä USA:sta ei ollut mukana kokouksessa, mutta heille lähetettiin terveiset. Yhteyksiä ulkomailla asuviin sukulaisiin olivat toimikauden aikana ylläpitäneet niin entinen kuin nykyinenkin puheenjohtaja.

Paikallisena kokouksen järjestelyjen vetäjänä toimi kiitettävästi Jaakko Ellilä, joten tapahtumat sujuivat jouhevasti. Perinteestä hiukan poiketen nuotioiltaa ei vietetty Karinnokalla vaan Pentti Ellilän vapaa-ajan asunnon rannassa. Näin lähinnä siksi, että kävelymatka illanviettoon ja sieltä pois lyheni huomattavasti. 

Pentti Ellilä sytyttämässä kokkoa
kotirannassaan kahdenteentoista
toimikausikokoukseen osallistuneiden nautittavaksi.

Print Friendly, PDF & Email