Toimikausikokous nro 11, 7.7.2007 Ii

Tämä artikkeli käsittelee 11. toimikausikokouksen kulkua.

Kuivaniemi ehti toimia itsenäisenä kuntana liki 140 vuotta, kun se 1.1.2007 palasi takaisin Iin kunnan kyläksi. Kuivaniemi ja Ii muodostivat uuden kunnan, ja yhdestoista toimikausikokous pidettiin 7.7.2007 uuden Iin kunnan Kuivaniemen kylässä Kuivajoen koululla. (Ent. yläaste.)
Iin kunnan tervehdyksen esitti kunnanhallituksen puheenjohtaja Maarit Tihinen, jolle ojennettiin Iin kunnalle osoitettu sukuseuran pöytästandaari. Jo tässä kokouksessa päätettiin pitää ylimääräinen sukukokous seuran täyttäessä kuuden vuoden kuluttua 50 vuotta.

Johtokunta oli jo ennen toimikausikokousta todennut, että kuntaliitos ei aiheuta sääntöjen muuttamista. Nyt katsottiin aiheelliseksi tehdä linja-autoretki Iihin. 4-tien varren asioista kertoi Erkki Paaso ja perillä Iissä Pertti Huovinen, joka ei kuulu sukuun. Pekka Ellilä toimi tulkkina amerikkalaisille sukulaisille. Käytiin mm. vuonna 1860 valmistuneen Kestilän höyrysahan paikalla, josta on jäljellä savupiippu. Tämä on ollut Suomen ensimmäinen höyrysaha.

Toimikausikokouksen aikana vuonna 2007 ennen kokkoiltaa suvun jäseniä kolmesta valtakunnasta Pekka Ellilän ja Marja-Liisa Rintakosken kodissa Suvanto-Ellilässä. 

Kuvassa vasemmalla Vesa, Pekka Ellilän vanhin poika, Ingrid Bodin-Ellila, Sakari Ellilä, Jaakko Ellilän vanhin poika, Marja-Liisa Rintakoski, Greg Mooney, Kathie Mooney ja Ritva Koskela.

Valokuvannut Niilo Koskela.

 Toimittuaan sukuseuran esimiehenä 28 vuotta Pekka Ellilä kieltäytyi jatkamasta tehtävässä.
Hän kuitenkin suostui toimimaan johtokunnan jäsenenä. Uudeksi esimieheksi valittiin Kirsi Zühlke.

Suunniteltiin, että välivuonna matkataan Norjan Altaan. Jäsenten keskuudessa toisena vaihtoehtona oli suunnata matka Maaningalle 2009. Matka tehtäisiin Halolanmäelle, jota aiemminkin oli suunniteltu, mutta se ei silloin toteutunut osanottajien puuttuessa. Sama oli edessä nytkin. Valitettiin pitkiä matkoja. Kesällä 2009 järjestettiin laivaristeily Kemin edustalle Katariina laivalla. Risteily oli historiallisesti erittäin mielenkiintoinen. Keskeisenä kohteena oli Laitakari, joka on muodostunut useasta pienestä saaresta. Siellä on toiminut höyrysaha liki 80 vuotta ja sahausjätteistä on muodostettu laituri, joka vieläkin näkyi selvästi, vaikka sahauksen loppumisesta oli kulunut 70 vuotta. Oma mielenkiintonsa oli nähdä Kemin kaupunki mereltä päin. Osin yhteensattumien vuoksi laivaristeilylle osallistui vain vajaa 20 suvun jäsentä.

Jos pitkät välimatkat ovat todellinen este osallistumiselle välivuoden tapaamisiin, niin mitenkähän ne Amerikan sukulaiset voivat käydä Suomessa tutustumassa sukulaisiin ja heidän asuinsijoihinsa?

Koska tapaamiset välivuonna jäivät näin vähäisiksi, niin sukuseura järjesti kesällä 2010 suvun tapaamisen Tampereelle, jonne eri puolilta Suomea on kohtuullinen matka. Tarkoituksena oli suvun jäsenten tapaaminen toimikausikokouksen välissä, sillä Tampereelta suvun historia ei tunne kosketuksia. Matkalle tuli loppujen lopuksi 4 henkilöä pohjoisesta junalla ja 7 henkilöä etelästä autoilla. Lisäksi illalla liittyi joukkoon 3 henkilöä. Matka oli mielenkiintoinen. Kävimme mm. Amurin työläismuseokorttelissa ja Näsijärvellä lounasristeilyllä. Tampereella toimii ”junabussi”, joka suorittaa kiertoajeluja kaupungilla. Luonnollisesti mekin nautimme tästä turisteille tarkoitetusta opastetusta palvelusta. Osanottajista osa oli tapaamiseen tyytyväisiä ja osa tyytymättömiä kuten tavallista. Mielenkiintoisia kohteita sinällään, mutta varmaan olisi mielenkiintoista tutustua myös maisemiin, joissa suvun esi-isät ovat vuosisatoja sitten eläneet ja asuneet kytösavujen keskellä. Joka oli toimikausikokouksessa 1987 kuulemassa Pekka Ellilän esitelmän SUKUMME JUURILLA, tuntee kaipuuta nähdä paikkakunta omin silmin. Samaan nähtävyyssarjaan, vaikkakaan ei yhtä arvokkaana, kuuluvat Muhoksen Laitasaari ja etenkin Kemijärven Halosenniemi.

On todettava, että nämä kovasti toivotut suvun yhteiset tapaamiset sukukokousten välillä eivät ole saaneet tarpeeksi osallistujia. Toteutuakseen tulevaisuudessa on tapahduttava asennemuutos.

Print Friendly, PDF & Email