Ellilän Sukuseura r.y. 50-vuotisjuhlakokous 4.8.2013, Ii

Tämä artikkeli käsittelee 50-vuotisjuhlakokouksen kulkua.

Johtokunta ryhtyi jo syksyllä 2011 valmistelemaan kesällä 2013 pidettävää 50-vuotisjuhlakokousta valitsemalla juhlatoimikunnan, johon nimettiin pj Kirsi Zühlke, Markku Toivola, Pekka Kuusela ja Pentti Ellilä sekä Irja Paaso sihteerinä. Sukuseuran alkuperäisillä säännöillä on tultu toimeen 50 vuotta vähillä muutoksilla. EU:n myötä uudistunut lainsäädäntö vaatii yhdistyksen sääntöjen muuttamista. Tätä tehtävää valmistelemaan johtokunta on nimennyt toimikunnan, johon kuuluvat Kirsi Zühlke pj., Irja Paaso, Vellamo Ikola ja Seppo Ollikainen. Uusitut säännöt on tarkoitus vahvistaa juhlakokouksessa. Monia asioita on kesän 2012 aikana nostettu esille juhlakokouspäivien onnistumiseksi. Olettaa sopii, että juhlaan saapuu suvun jäseniä, jotka aiemmin eivät ole käyneet suvun juurilla. Heitä ehkä kiinnostaisi nähdä Kuivaniemeltä muutakin kuin ”kuninkaantien” varsi. Aiemminkin paikkoja nähneet voisivat verestää muistia.

50-vuotisjuhlakokous pidettiin 4.8.2013 Iin kunnan Kuivaniemen kylällä Merihelmi nimisessä maisemaravintolassa. Sukuseuran puheenjohtaja Kirsi Zühlke avasi kokouksen. Toimikausikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaako Ellilä, sihteeriksi Irja Paaso, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pentti Ellilä ja Matti Ellilä. Esitetään juhlakokoukseen saapuneet tervehdykset:

 • Iin kunta:            Erkki Taskila
 • Kotiseutuyhdistys: Antti Ellilä
 • Kuivaniemen sotaveteraanit: Pekka Ellilä

Tervehdysten jälkeen vietetään hiljainen hetki poisnukkuneiden sukulaisten muistoksi.
Esitetään tilintarkastajien lausunto, joka on siirretty vuoden 2011 toimikausikokouksesta tähän kokoukseen. Tilintarkastuskertomus hyväksytään.
Esitellään sukuseuran uudet säännöt. Keskustelua herää siitä, voidaanko päättää säännöistä tässä kokouksessa. Pekka Ellilä muistuttaa, että säännöistä on päätettävä toimikausikokouksessa. Muutama ihminen muistelee, että edellisessä kokouksessa päätettiin siitä, että säännöistä päätetään tässä kokouksessa. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja päättää, että säännöt hyväksytään.
Esitellään sukuseuran 50-vuotis historiikki. jonka on kirjoittanut Erkki Paaso.
Sukuseura lahjoittaa Erkille historiikin ja ilmoitetaan, että kirjaa voi tilata tässä kokouksessa. Puheenjohtaja kertoo, että historiikki tullaan kääntämään englanniksi.

Antti Ellilälle myönnetään kunniajäsenyys ansiokkaasta toiminnasta sukuseurassa.

Eeva Paaso lahjoittaa sukuseuralle kolme kirjaa, jotka hän on kirjoittanut

 1. Rakas isä, kära pappa
 2. Sukupuu lehtii
 3. Tallella eletty elämä.

Sukuseuran johtokunnan puheenjohtaja Kirsi Zühlke ilmoittaa, että jos joku ei halua nimeään julkaistavan sukuseuran juhlaan liittyvissä kuvissa, niin Kirsille voi ilmoittaa asiasta.
Lisäksi, jotta voimme julkaista netissä olevassa sukupuussa sukuseuran jäsenen nimen, on henkilön tehtävä tästä suostumus. Suostumus tapahtuu siten, että henkilö laittaa nimensä ja syntymäaikansa sähköpostilla Kirsi Zühlkelle (mail@kirsi-zuehlke.de).

Tietoisku yhdistyksen Suomen lain mukaisista velvoitteista

Suomen valtion Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) pitää yhdistysrekisteriä, johon merkitään rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia tietoja. Rekisteriin merkitään esimerkiksi yhdistyksen säännöt ja nimenkirjoittajat eli henkilöt, joilla on oikeus toimia yhdistyksen puolesta. Nimenkirjoittajan täytyy olla vähintään 18-vuotias eli täysi-ikäinen. Vajaavaltainen tai konkurssissa oleva ei voi toimia yhdistyksen nimenkirjoittajana. Puheenjohtajan täytyy asua Suomessa.
Jos hänellä ei ole pysyvää asuinpaikkaa Suomessa, tarvitaan PRH:lta poikkeuslupa.

Rekisteröity yhdistys on velvollinen tekemään muutosilmoituksen, kun sen:

 • osoite- ja yhteystiedot muuttuvat
 • hallituksen puheenjohtaja ja/tai nimenkirjoittajat vaihtuvat
 • säännöt muuttuvat, myös nimen muuttaminen edellyttää sääntöjen muuttamista,
  muutetut säännöt pitää liittää ilmoitukseen

Muutosilmoituksen voi tehdä paperilla tai sähköisenä, mutta sen voi allekirjoittaa vain yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

Sääntömuutoskonflikti 2014-2015

Kolmastoista toimikausi ei kuitenkaan sujunut kuin Strömsössä, sillä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei hyväksynyt juhlakokouksen 2013 hyväksymiä uusia sukuseuran sääntöjä.
Puheenjohtaja Kirsi Zühlke sai 22.7.2014 PRH:lta korjauskehotuksen, jossa sääntömuutos-ilmoitusta pyydettiin muuttamaan sekä menettelytapa- että muotovirheen vuoksi.
Menettelytapavirhe: Kun Kirsi valittiin vuoden 2007 toimikausikokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi Pekka Ellilän jälkeen, yhdistys ei tehnyt nimenkirjoittajamuutosilmoitusta PRH:lle puheenjohtajavaihdoksesta. Toisaalta hän ei myöskään asunut Suomessa, kuten yhdistyslaki puheenjohtajasta edellyttää. Muotovirheenä yhdistyksen kotipaikka Kuivaniemi piti korjata Iiksi, koska sellaista kuntaa ei enää ollut. Samoin piti tarkentaa 11§ 5. kohdan ”esitetään tilikauden tilinpäätös…” muotoon ”esitetään tilikausittain tilinpäätös…”. Tämä siksi, että kirjanpitolain mukaan olemassa olevan yhdistyksen tilikausi on 12 kuukautta ja yhdistyksen toimikausi on 48 kuukautta (4 v).

Sääntömuutosta ei siis hyväksytty, koska sääntömuutosilmoituksen voi allekirjoittaa ainoastaan PRH:n yhdistysrekisteriin merkitty yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. PRH:n rekisterissä oli edelleen merkittynä Pekka Ellilä puheenjohtajana eikä Kirsi Zühlke.
Ilmeisesti Kirsi ei halunnut anoa PRH:lta poikkeuslupaa asuinmaansa takia ja hän erosi puheenjohtajan paikalta vuoden 2014-2015 vaihteessa. Varapuheenjohtaja Markku Toivola otti puheenjohtajan pestin hoitaakseen toimikauden 2011-2015 loppuun saakka.

Print Friendly, PDF & Email