SUKUSEURAN YHTEYSTIEDOT

Yhteydenpidon periaate

Sukuseuran niukkojen resurssien vuoksi suosittelemme sukulaisten ja seuran väliseen yhteydenpitoon sähköisiä kanavia.
Ensisijaisena viestintäkanavana nostamme esiin sähköpostin, jo siitäkin syystä, että siinä jää kummallekin osapuolelle dokumentti käydystä keskustelusta.
Siksi toivomme, että erilaisten rekisteröitymisten yhteydessä sähköpostiosoite on läsnä.

Sähköpostiosoitteet

Ylivoimaisesti käytetyin kustannustehokkain tapa viestiä luonnollisten henkilöiden ja sukuseuran kesken on tänä päivänä sähköpostikeskustelu.

Asiointityypin mukaan valitaan sukuseuran toimihenkilöroleista jokin seuraavista:

puheenjohtaja@ellilansuku.fi
rahastonhoitaja@ellilansuku.fi
sihteeri@ellilansuku.fi

 

Puheenjohtajalle voidaan lähettää yleisiä sukuseuraa koskevia, rahatonhoitajalle sukuseuran jäsenmaksu- ja sukutuotelaskuihin liittyviä sekä sihteerille sukupuuhun
ja sukuseuran jäsenyyteen liittyviä viestejä.

WhatsApp-ryhmä: Ellilän Sukuseura

Sukuseuraan liittyvät jäsenet lisätään edellä mainittuun WhatsApp-ryhmään oletusarvoisesti, mikäli puhelinnumero ja ko. ryhmän jäsenyys on ilmoitettu.

Luonnollisesti tämä yhteydenpito on nykypäivänä nopein ja helpoin tapa viestiä sukuseuran jäsenten ja sukuseuran toimihenkilöiden samoin kuin muiden sukuseuran jäsenten kesken asiasta kuin asiasta.

Kotisivuston hengen mukaisesti WhatsApp-viestin kielenä voi käyttää
suomea, ruotsia tai englantia.

 

Sukuseuran jäsenten lyhyisiin viestintätarkoituksiin sopii mainiosti myös Ellilän Sukuseura WhatsApp-ryhmä.
Ryhmässä esitetyt viestit ovat luonnollisesti kaikkien sukuseuran jäsenten ja toimihenkilöiden nähtävillä välittömästi viestin lähettämisen jälkeen.

Sukuseuran postiosoite

Koska sukuseuralla ei ole omia toimitiloja,
suomalaisen yhdistyskäytännön mukaan rekisteröidyn yhdistyksen postiosoitteeksi liitetään yhdistyksen puheenjohtajan kotiosoite:

c/o Heikki Ellilä
Jäppiläntie 11
07500 Askola
Finland, Europe

 

Tähän osoitteeseen voidaan lähettää kaikki yhdistykselle osoitetut kirjelähetykset postin kautta.

Mikäli suvun jäsen haluaa yhteydenpitoa paperimuotoisena postitse, seura valitettavasti joutuu laskuttamaan häntä toimitus- ja postituskulujen osalta.
Toimituskulut sisältävät paperitulostukseen tarvittavien tarvikkeiden (paperi ja väriaineet) veloituksen.

Sukuseuran pankkiyhteys

Oulun Osuuspankki

Oulun Osuuspankki
IBAN FI40 5741 7040 0067 91
Ellilän Sukuseura r.y.

Print Friendly, PDF & Email