Sukuseuran kunniajäsenyys – mitä se on ?

Tällä sivulla esitellään seuran kunniajäsenyyden ehdot, kaikki tähän mennessä valitut kunniajäsenet ja hallituksen puheenjohtajat

Kunniajäsenyydestä

Sukuseuran sääntöjen 3 §:ssä sanotaan: ”Seuran kokouksessa voidaan valita kunniajäseneksi jäsen, jolla on erityisiä ansioita seuran tarkoitusperien toteuttamisessa.” Tätä sääntöjen kohtaa ei ole aina kirjaimellisesti noudatettu kunniajäseniä nimitettäessä. Vuonna 1987 sukuseuran johtokunta on laatinut ohjeen, jossa on tarkemmin määritelty sääntöjen kohta ”erityisiä ansioita”. Ohje on jäänyt pöytäkirjaan kirjaamatta, mutta kuitenkin arkistosta löytyy asiakirja, jonka pohjalta johtokunta on ohjeen hyväksynyt sukuseurassa käytettäväksi. Asiakirja on seuraavanlainen.

Ellilän sukuseuran säännöt sukuseuran jäseneksi kutsumiseksi ja kunniakirjan luovuttamiseksi.

 • Jäsen on hoitanut seuran luottamustointa / -toimia.
 • On toiminut erittäin ansiokkaasti seuran ja sen tarkoitusperien hyväksi.
 • On vaalinut suvun perintöä ja perinteitä kuten suullista, sanallista, kuvallista ja esineellistä.
 • On suorittanut suvun suku- ja seuratutkimusta.
 • Elossa olevien kunniajäsenten määrä on seitsemän.
 • Johtokunta tekee esityksen kunniajäsenestä ja toimikausikokous hyväksyy.
 • Myös sukuseuran jäsen voi tehdä aloitteen ko. asiasta esityksen johtokunnalle kirjallisesti perusteltuna.

Edellä selviää, että kunniajäseneksi kutsuminen ei ole mikään nimipäivälahja vaan se tulee ansaita ja toimikausikokouksen hyväksyä. Kaikki kunniajäseniksi valitut ovat nimityksen ansainneet, eikä muotovirhe vähennä sen arvoa.

Kunniajäsenet

 1. Walfrid Ellilä, 1971,
 2. Eila Niskala, 1983,
 3. Toivo Ellilä, 1983,
 4. Pekka Ellilä, 2003,
 5. Erkki Paaso, 2011,
 6. Ritva Koskela, 2011,
 7. Antti Ellilä, 2013,
 8. Jaako Ellilä, 2015,
 9. Pentti Ellilä, 2019.

Sukuseuran esimiehet

 1. Walfrid Ellilä, 1963 – 1971,
 2. Tauno Ellilä, 1971 – 1975,
 3. Eila Niskala, 1975 – 1979,
 4. Pekka Ellilä, 1979 – 2007,
 5. Kirsi Zühlke, 2007 – 2014,
 6. Markku Toivola, 2015 – 2019,
 7. Heikki Ellilä, 2019 –
Print Friendly, PDF & Email